Etter Stortingsvedtak i 2010, er alle skoler pålagt å tilby leksehjelp for 1. – 4. trinn.

For at elever skal lykkes på skolen, er foreldrenes interesse for skolearbeid av stor betydning. For de yngste barna er leksetiden ofte en god anledning til å samtale og vise denne interessen. Spesielt for de yngste barna er oppfølgingen hjemmefra av uvurderlig betydning. Den tette oppfølgingen en forelder har sammen med sitt barn, hvor man øver på lesing, skriving, engelsk eller matematikk, kan ikke erstattes av en voksen sammen med kanskje 20 barn. Dette er det viktig å være klar over når man velger om man vil melde barnet sitt på leksehjelp eller ikke. Leksene vil fremdeles være foreldrenes hovedansvar, så leksene må også sjekkes opp og evt. øves mer på hjemme.

I inneværende skoleår tilbyr vi 1 time leksehjelp i på 1. trinn. Denne timen har vi valgt å dele i to kortere økter, mandag og torsdag.

2. trinn har tilbud om to timer, tirsdag og torsdag. Også 3. trinn får to timer, mandag og onsdag. På 4. trinn tilbyr vi hjelp mandag, onsdag og torsdag – tre timer pr. uke.

Leksehjelpen gis rett etter skoletid, og det er skolens fagarbeidere og assistenter som står for gjennomføringen.

Back to top