Det er viktig at barna føler seg trygge og klare for å begynne på skolen. For å legge til rette for dette, har vi valgt å ha førskolegruppe to dager i uken. Her har vi samtaler med barna omkring deres forventninger til å begynne på skolen, samt fokus på aktiviteter og ferdigheter barna kan ha nytte av når de begynner på skolen. Vi besøker også Erdal barneskole slik at barna kan bli kjent med skole, klasserom og skoleplass.

Back to top