Erdal barnehage holder til på Steinrusten på Erdal. Barnehagen har plass til ca. 70 barn, og består av to fløyer – én småbarnsfløy med barn fra 0-3 år, og en storbarnsfløy med barn fra 2-6 år. Barnehagen åpner kl 0700 og stenger 1630.
Vi arbeider ut fra mottoet vårt «Kunsten å være sammen», og dette følger oss gjennom hele dagen - året rundt. Med dette som utgangspunkt har vi tre fokusområder, som sammen med leken danner grunnlaget for vårt pedagogiske arbeid;

• Relasjoner, vennskap og sosial kompetanse
• Språk og språkglede
• Motorikk og bevegelse

For å legge til rette for et godt læringsmiljø og en oversiktlig hverdag for barna, leker og arbeider vi i mindre grupper. Barnehagen arbeider prosjektrettet, en arbeidsform der barnets medvirkning er sentral. Prosjektene er tverrfaglige, og er knyttet opp mot fokusområdene våre. Leken har en sentral plass i alle prosjektene våre og alle andre aktiviteter gjennom barnehagehverdagen.

Vil du lese mer om barnehagen vår, klikk inn på årsplanen vår: 

    

 IMG E4052

Back to top