Erdal barnehage holder til på Steinrusten på Erdal. Barnehagen har plass til ca. 70 barn, og består av to fløyer – én småbarnsfløy med barn fra 0-3 år, og en storbarnsfløy med barn fra 2-6 år. Barnehagen åpner kl 0700 og stenger 1630.
Vi arbeider ut fra mottoet vårt «Kunsten å være sammen», og dette følger oss gjennom hele dagen - året rundt. Barnehageåret 2023-2024 arbeider vi spesielt med motorikk,bevegelse og sansemotorisk stimulering og årstema har fått tittelen Kunsten å være sammen gjennom bevelse og sanselek. For å legge til rette for et godt læringsmiljø og en oversiktlig hverdag for barna, leker og arbeider vi i mindre grupper. Barnehagen arbeider prosjektrettet, en arbeidsform der barnets medvirkning er sentral. Prosjektene er tverrfaglige, og er knyttet opp mot årets satsingsområde og fagområdene i rammeplanen. Leken har en sentral plass i alle prosjektene våre og alle andre aktiviteter gjennom barnehagehverdagen.

Vil du lese mer om barnehagen vår, klikk inn på årsplanen vår:  pdf Årsplan for Erdal barnehage 2023 2024 (555 KB)

 

    

 IMG E4052  

Back to top