På Storbarnsfløyen er vi våren 2022 være 36 barn i alderen 3-6 år . Vi holder til på Saltkroken og Pepperdalen.


Leken er en overordnet aktivitet og væremåte i barnas liv og ligger i bunn og i alt vi gjør i barnehagen og på Storbarnsfløyen. Her møter barna voksne som er aktivt med og tilstede i lek og samspill, og er lyttende voksne som støtter og veileder dem. Vi er mye ute, går på tur hver uke og da gjerne i oppmerkede turløyper i skogen. Vi bruker også nærliggende naturområder som vår egen «gapahuk» for lek og kroppslig utfoldelse når vi er ute og på tur. Vi har også prosjektgrupper, filosofisamlinger og i tillegg språkgrupper hvor vi har språkleker, sanger og samtaler. Vi er bevisste på den gode hverdagssamtalen og på leken som arena for språkutvikling og den voksnes tilstedeværelse som deltaker, støtte og veileder.


Vi har fokus på at barna er del av en større gruppe det innebærer å ta hensyn, justere seg, ta de andres perspektiv m.m. Vi øver på å møte motstand og det å reagere hensiktsmessig og håndtere motstanden.


Hver fredag sender vi ut pedagogisk dokumentasjon med glimt fra våre opplevelser og erfaringer gjennom uken.

 

kolbeinsvarden 720 720Førskolegruppen på tur til Kolbeinsvarden

 

 

Telefon: 40 03 12 20 

Back to top