På småbarnsfløyen har vi denne våren 16 barn i alderen 0 – 3 år og 5 -6  ansatte. Vi holder til på Sukkertoppen og Kanelvingen.
Gjennom barnehagedagen veksler vi mellom å leke ute og inne. Vi har prosjektgrupper, sangsamlinger, filosofisamlinger og vi går på små turer i nærmiljøet. 

Vi har en lekende tilnærming til alt vi gjør i vårt pedagogiske arbeid; både i hverdagens små og store prosjekter, når vi går på tur eller i samlinger. For å kunne oppleve glede og mestring får barna møte et leke- og læringsmiljø som er tilpasset deres interesser og forutsetninger. Det er viktig for oss å verne om og respektere leken, så vi har fokus på nok tid til å leke og at det er plass for alle i leken. De voksne på fløyen er tett på i barnas lek og du finner de ofte sittende på gulvet der barna leker.


Hver fredag gir vi foreldre/foresatte ett lite innblikk i våre erfaringer og opplevelser i uken som har gått gjennom vår pedagogiske dokumentasjon.

 

20210810 100413Lek og samspill

Back to top