Eldreomsorg

Hjelp i hjemmet | Omsorgsboliger | Trygghetsopphold | Sykehjem | Dagsenter 

Tidsbegrenset opphold for hjemmeboende eldre

Bemannede boliger for mennesker med funksjonstap

Søke plass | Oppholdstyper | Oversikt over sykehjem

Aktivitetstilbud til hjemmeboende eldre

Alarmen er koblet mot en vaktsentral som formidler kontakt med hjemmesykepleien

Alarmen er koblet mot en vaktsentral som formidler kontakt med hjemmesykepleien

Back to top