Skatteseddelen blir sendt ut innen 1. mars hvert år. Du vil motta eiendomsskatteseddelen i din digitale postkasse. Dersom du har reservert deg blir den sendt per post.

 

Informasjon

Eiendomsskatteseddelen inneholder informasjon om hvordan Eiendomsskattekontoret har beregnet eiendomsskatten for din eiendom. Beløpet som står på skatteseddelen viser hvor mye skatt som skal betales for hele eiendommen. Dersom flere eier eiendommen sammen, sender vi kun eiendomsskatteseddelen til én av dere.

 

Mottak av skatteseddelen

Skatteseddelen sendes ut digitalt til din digitale postkasse (Digipost.no eller e-boks.no). Du skal motta beskjed per SMS eller e-post fra denne tjenesten når skatteseddelen kommer, med mindre du ikke har lagt inn varsling. Hvis du ikke har digipost eller e-boks vil skatteseddelen sendes til Altinn.no. Her vil du bli varslet per SMS eller e-post. Hvis du ikke åpner brevet i Altinn innen to virkedager vil brevet sendes i posten.

Alle eiere som har reservert seg mot digital forsendelse, vil motta brevet i posten. De som ikke har benyttet verken digital postkasse eller Altinn, vil også få brevet sendt i posten. Alle med utenlandsk adresse får også brevet per post.