Skatteseddelen blir sendt ut innen 1. mars. Du vil motta eiendomsskatteseddelen i din digitale postkasse. Dersom du har reservert deg blir den sendt per post.

Informasjon


Eiendomsskatteseddelen inneholder informasjon om hvordan Eiendomsskattekontoret har beregnet eiendomsskatten for din eiendom. Beløpet som står på skatteseddelen viser hvor mye skatt som skal betales for hele eiendommen. Dersom flere eier eiendommen sammen, sender vi kun eiendomsskatteseddelen til eierrepresentanten. 

 

Mottak av skatteseddelen


Skatteseddelen sendes ut digitalt til din digitale postkasse. Du får først en SMS eller en e-post med beskjed om at det er kommet et brev til deg som kan hentes i Altinn, eller i din digitale postkasse om du har valgt dette. Åpner du ikke brevet i Altinn i løpet av to virkedager, får du brevet i posten. Dette får du ikke om du allerede har valgt en digital postkasse.

 

Digital forsendelse


Dersom du har valgt en digital postkasse (digipost.no eller e-boks.no) vil du motta skatteseddelen her. Du skal få beskjed om at det er innkommet et brev til deg her. Vær oppmerksom på at Digipost eller E-boks kan mangle viktig kontaktinformasjon og dermed ikke klarer å sende deg et varsel om innkommet brev. Hvis du eier en eiendom i Askøy kommune, men ikke har mottatt skatteseddel for 2018 anbefaler vi at du ser i din digitale postkasse.

Dersom du ikke har en digital postkasse, men benytter Altinn, vil du få brevet hit. Dersom du ikke åpner brevet her innen to virkedager vil du få brevet tilsendt i posten.

 

Skatteseddelen med ordinær post


Alle eiere som har reservert seg mot digital forsendelse, vil motta brevet i posten. De som ikke har benyttet verken digital postkasse eller Altinn, vil også få brevet sendt per post. Alle med utenlandsk adresse får også brevet per post.