Tabell: Eiendommer som helt eller delvis er fritatt for eiendomsskatt

Du kan søke på eiendommens adresse eller gårds- og bruksnummer (eventuelt seksjonsnummer i tillegg)

Adresse Gr Bn Fn Sn Takst Grunnlag Promillesats Skatt Fritak
                   
1 1 10 0 0 79.000 79.000 2 ‰ 158 § 5 h delvis + under 200 kr
Vannfall U/Nordr 1 23 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 h - Gårds-/skogbruk
Askvegen 448 1 29 0 0 66.000 66.000 2 ‰ 132 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Oldervikneset Sø 1 55 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 h - Gårds-/skogbruk
Lid Nordre 1 56 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Kirkegrunn 1 60 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 c - Kirker
Askvegen 382 1 61 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 c - Kirker
Nøsttomt 1 135 0 0 32.000 32.000 2 ‰ 64 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Ask 1 140 0 0 64.000 64.000 2 ‰ 128 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Florida Nr 2 1 169 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Ask 1 187 0 0 79.000 79.000 2 ‰ 158 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Ask 1 189 0 0 53.000 53.000 2 ‰ 106 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Ask.Tillegg Til 1/120 1 190 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 h - Gårds-/skogbruk
Bentebo 1 193 0 0 468.000 68.000 2 ‰ 136 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
1/206/0/0 1 206 0 0 46.000 46.000 2 ‰ 92 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Askvegen 701 1 220 0 0 10.858.000 10.858.000 2 ‰ 21.716 § 7 a - Stiftelser/institusjoner/andre
Askvegen 670 1 221 0 0 444.000 44.000 2 ‰ 88 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Verkstaden 1 230 0 0 77.000 77.000 2 ‰ 154 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Finamyrvegen 25 1 248 0 0 2.732.000 2.732.000 2 ‰ 5.464 § 7 a - Stiftelser/institusjoner/andre
Askøybanken 1 249 0 0 38.000 38.000 2 ‰ 76 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Tumyrvegen 40 1 261 0 0 428.000 28.000 2 ‰ 56 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Ask 1 298 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 h - Gårds-/skogbruk
Ask 1 299 0 0 36.000 36.000 2 ‰ 72 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Ask 1 310 0 0 62.000 62.000 2 ‰ 124 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Ask 1 315 0 0 71.000 71.000 2 ‰ 142 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Ask 1 322 0 0 55.000 55.000 2 ‰ 110 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Ask 1 378 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 h - Gårds-/skogbruk
Askvegen 578 1 379 0 0 495.000 95.000 2 ‰ 190 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Ask 1 384 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 h - Gårds-/skogbruk
Askvegen 588 1 391 0 0 472.000 72.000 2 ‰ 144 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Ask 1 442 0 0 83.000 83.000 2 ‰ 166 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Ask 1 462 0 0 59.000 59.000 2 ‰ 118 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Ask 1 467 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 h - Gårds-/skogbruk
Ask 1 513 0 0 87.000 87.000 2 ‰ 174 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Ask 1 576 0 0 65.000 65.000 2 ‰ 130 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Nausttomten 1 578 0 0 82.000 82.000 2 ‰ 164 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
  1 610 0 0 62.000 62.000 2 ‰ 124 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
  1 635 0 0 55.000 55.000 2 ‰ 110 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Garasjetomt 1 643 0 0 82.000 82.000 2 ‰ 164 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
  1 668 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 h - Gårds-/skogbruk
  1 706 0 0 92.000 92.000 2 ‰ 184 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
  1 708 0 0 52.000 52.000 2 ‰ 104 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Askvegen 463 Ask Bhg. 1 732 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
  1 734 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 h - Gårds-/skogbruk
  1 740 0 0 62.000 62.000 2 ‰ 124 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
476 1 750 0 4 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
469 1 751 0 5 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
469 1 751 0 7 2.091.000 1.691.000 2 ‰ 3.382 § 5 d - Kommunale eiendommer
469 1 751 0 8 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
  1 765 0 0 35.000 35.000 2 ‰ 70 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
  1 795 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Liavegen 81 1 802 0 0 5.715.000 5.715.000 2 ‰ 11.430 § 7 a - Stiftelser/institusjoner/andre
Haugane 9 Og 13 3 3 0 0 25.157.000 25.157.000 2 ‰ 50.314 § 7 a - Stiftelser/institusjoner/andre
Havnen Søndre 3 4 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 h - Gårds-/skogbruk
Hop Skole 3 29 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Skogheim 3 31 0 0 47.000 47.000 2 ‰ 94 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Hopshavn 50 3 36 0 0 37.471.000 37.471.000 2 ‰ 74.942 § 7 a - Stiftelser/institusjoner/andre
Askvegen 374 3 83 0 0 713.000 713.000 2 ‰ 1.426 § 7 a - Stiftelser/institusjoner/andre
Hopshavn 51 3 90 0 0 8.899.000 5.699.000 2 ‰ 11.398 § 7 a - Stiftelser/institusjoner/andre
Nøsthaugen 3 145 0 0 79.000 79.000 2 ‰ 158 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Ask Telefoncentr 3 172 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 c - Kirker
Bjørkhaug 3 173 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 h - Gårds-/skogbruk
Skulehaugen 3 199 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Uthustomten 3 206 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 h - Gårds-/skogbruk
Hopshavn 4 3 237 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 h - Gårds-/skogbruk
Gbnr. 3/263 3 263 0 0 3.170.000 3.170.000 2 ‰ 6.340 § 7 a - Stiftelser/institusjoner/andre
Skogtun 3 277 0 0 1.723.000 1.723.000 2 ‰ 3.446 § 7 a - Stiftelser/institusjoner/andre
  3 284 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Vegparsell A 3 295 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Vegparsell B 3 296 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
  3 302 0 0 64.000 64.000 2 ‰ 128 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
  3 343 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
  3 345 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Bergen Kringkaster 4 7 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Solneset 4 29 0 0 77.000 77.000 2 ‰ 154 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Vonhaug 4 34 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 h - Gårds-/skogbruk
Brandaneset 18 4 55 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Frudalsbrekken 4 63 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Strømsnes 4 113 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Brandaneset 10 4 114 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Fjeldberg 4 115 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Vestheim 4 132 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Vardane 51D 4 140 0 16 2.201.000 1.801.000 2 ‰ 3.602 § 5 d - Kommunale eiendommer
Erdalsmyr 4 264 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Vannøstet 4 281 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Vassvik 4 282 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
388 4 283 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Lund 4 284 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Brandaneset 30. Vaktmesterbua Furuly 4 285 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
386 4 294 0 0 6.161.000 2.961.000 2 ‰ 5.922 § 5 d - Kommunale eiendommer
Brekke 4 305 0 0 56.000 56.000 2 ‰ 112 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Frudalsrindane 20 4 327 0 0 487.000 87.000 2 ‰ 174 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Brandaneset 36A 4 364 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Steinråsa 13 4 388 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
  4 400 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Strømsnes 4 401 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Skogvikmyrane 14 4 408 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Svaene 117 4 415 0 0 441.000 41.000 2 ‰ 82 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Svaene 121 4 417 0 0 445.000 45.000 2 ‰ 90 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Strømsnes 4 427 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 h - Gårds-/skogbruk
Frudalen 50 4 443 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Furuly Dagsenter 4 451 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
437. Brandaneset 4 A Og B 4 452 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Brandaneset 12 4 453 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Strømsnes 4 460 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
4010 4 516 0 0 2.437.000 2.037.000 2 ‰ 4.074 § 5 d - Kommunale eiendommer
Nauste 4 537 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
428 4 552 0 0 3.409.000 2.609.000 2 ‰ 5.218 § 5 d - Kommunale eiendommer
  4 583 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Furubakken Sykehjem 4 584 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Livden 4 590 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Lynghaug 4 622 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Glitretun 4 627 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Sjøvegen 13 4 631 0 0 484.000 84.000 2 ‰ 168 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Kaastad 4 648 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Byggetun 4 649 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Base 4. Furuly Bhg 4 670 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Heimstad 4 682 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Bakketun 4 683 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Strømsnes 4 684 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
  4 695 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 h - Gårds-/skogbruk
Askvegen 150 4 718 0 0 30.181.000 30.181.000 2 ‰ 60.362 § 7 a - Stiftelser/institusjoner/andre
Høgtun 2 4 725 0 0 63.000 63.000 2 ‰ 126 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Vestheim 2 4 762 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Slettenfeltet 12 4 783 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Høyden 4 808 0 0 26.000 26.000 2 ‰ 52 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Furuly Bhg. 4 814 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Gjeilane 2 4 875 0 0 33.000 33.000 2 ‰ 66 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
475 4 938 0 2 1.848.000 1.448.000 2 ‰ 2.896 § 5 d - Kommunale eiendommer
4007 4 959 0 3 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
  4 962 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
  4 963 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
  4 964 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
  4 965 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
  4 966 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
  4 1 048 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Frudalen 40 . Erdal Grendahus 4 1 063 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
  4 1 115 0 0 29.000 29.000 2 ‰ 58 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Brandaneset 28 4 1 136 0 0 1.372.000 1.372.000 2 ‰ 2.744 § 7 a - Stiftelser/institusjoner/andre
Avd. Strømsnes. "Vaskeriet" 4 1 136 0 0 660.000 660.000 2 ‰ 1.320 § 7 a - Stiftelser/institusjoner/andre
  4 1 157 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
  4 1 162 0 0 79.000 79.000 2 ‰ 158 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Erdal U. Skole 4 1 166 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Terapibadet 4 1 167 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
  4 1 168 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
  4 1 176 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
  4 1 189 0 0 26.000 26.000 2 ‰ 52 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
  4 1 228 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 h - Gårds-/skogbruk
  4 1 237 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
  4 1 238 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
  4 1 239 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Frudalsrindane 2 4 1 285 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Stenseth 5 4 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Haugen Med Hestebakken 5 6 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 h - Gårds-/skogbruk
Frydenlund 5 15 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Svartedalsvegen 172 5 18 0 0 438.000 38.000 2 ‰ 76 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Sjøbakken 5 49 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Knatten 5 77 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Florvågvegen 342 5 101 0 0 814.000 814.000 2 ‰ 1.628 § 7 a - Stiftelser/institusjoner/andre
Erdal Barneskole 5 132 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Erdal 5 155 0 0 87.000 87.000 2 ‰ 174 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Strimmelen 5 175 0 0 26.000 26.000 2 ‰ 52 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Skibrede 5 187 0 0 81.000 81.000 2 ‰ 162 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Erdal 5 226 0 0 38.000 38.000 2 ‰ 76 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Erdal 5 290 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Erdal 5 303 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Skorvavegen 2 5 304 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 h - Gårds-/skogbruk
431 5 335 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
462 5 406 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Midtbø 5 413 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 h - Gårds-/skogbruk
Utsyn 2 5 438 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
453 5 454 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Østvik 5 459 0 0 87.000 87.000 2 ‰ 174 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Veigrunn 9. Alvheim 5 463 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Myrheim 2 5 485 0 0 56.000 56.000 2 ‰ 112 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
429 5 499 0 0 2.295.000 1.895.000 2 ‰ 3.790 § 5 d - Kommunale eiendommer
Elvebakken 5 502 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Erdal 5 515 0 0 51.000 51.000 2 ‰ 102 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
  5 543 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
  5 544 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
  5 545 0 0 32.000 32.000 2 ‰ 64 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
412 5 583 0 0 3.217.000 2.417.000 2 ‰ 4.834 § 5 d - Kommunale eiendommer
Holadalen 5 605 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Florvågvegen 340 5 619 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 c - Kirker
  5 626 0 0 85.000 85.000 2 ‰ 170 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
  5 628 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
  5 654 0 0 41.000 41.000 2 ‰ 82 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Grønebrekka 44C 5 682 0 2 2.303.000 1.903.000 2 ‰ 3.806 § 5 d - Kommunale eiendommer
  5 684 0 0 36.000 36.000 2 ‰ 72 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
468 5 695 0 1 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
426 5 696 0 1 2.692.000 2.292.000 2 ‰ 4.584 § 5 d - Kommunale eiendommer
426 5 696 0 2 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
426 5 696 0 4 2.711.000 2.311.000 2 ‰ 4.622 § 5 d - Kommunale eiendommer
  5 697 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
  5 702 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Florvåg Barneskole 6 51 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Eidet 6 60 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Florvågvegen 107 6 111 0 0 31.000 31.000 2 ‰ 62 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Hustrulys Brygge 6 124 0 0 62.000 62.000 2 ‰ 124 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Florvågøen 55 6 136 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
489 6 149 0 1 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
489 6 149 0 2 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
489 6 149 0 3 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Florvågbakken 59 . Florvåg Bedehus 6 181 0 0 396.000 396.000 2 ‰ 792 § 7 a - Stiftelser/institusjoner/andre
Øvreheim 6 183 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Sportdykkerklubben Og Mc- Klubben 6 213 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Amcarklubben 6 221 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Sommerro 6 241 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Kobberhaugen 6 242 0 0 53.000 53.000 2 ‰ 106 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
4013 6 249 0 0 2.292.000 1.892.000 2 ‰ 3.784 § 5 d - Kommunale eiendommer
  6 259 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 h - Gårds-/skogbruk
Sjølyst 6 262 0 0 78.000 78.000 2 ‰ 156 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Bakarvåglia 14 6 269 0 0 2.565.000 1.765.000 2 ‰ 3.530 § 5 d - Kommunale eiendommer
Nesset 6 283 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
4011 6 287 0 0 3.314.000 2.914.000 2 ‰ 5.828 § 5 d - Kommunale eiendommer
Nøsttomten 6 308 0 0 62.000 62.000 2 ‰ 124 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Stølen 6 332 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Florevåg 6 347 0 0 44.000 44.000 2 ‰ 88 § 7 a - Stiftelser/institusjoner/andre
  6 355 0 0 34.000 34.000 2 ‰ 68 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
  6 365 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Florvågvegen 77 6 384 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Svartedalsvegen 14 6 385 0 0 432.000 32.000 2 ‰ 64 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
477 6 437 0 2 1.700.000 1.300.000 2 ‰ 2.600 § 5 d - Kommunale eiendommer
Florvågbakken 6 6 450 0 2 1.545.000 1.145.000 2 ‰ 2.290 § 5 d - Kommunale eiendommer
Florvågbakken 6 6 450 0 4 1.498.000 1.098.000 2 ‰ 2.196 § 5 d - Kommunale eiendommer
Sted. 345 6 473 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Husevardlida 6 484 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Florvågfjæra 6 497 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Myrsiget 6 550 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Hall 3 6 577 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
  6 578 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
  6 579 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Hauge 6 592 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
  6 601 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
  6 602 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Moldbakken 2 6 616 0 0 71.000 71.000 2 ‰ 142 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Bakarvågen 15 6 620 0 0 10.649.000 10.649.000 2 ‰ 21.298 § 7 a - Stiftelser/institusjoner/andre
Næring 6 620 0 0 1.851.000 1.851.000 2 ‰ 3.702 § 7 a - Stiftelser/institusjoner/andre
Gate 624 6 624 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Bakkelund 2 6 628 0 0 68.000 68.000 2 ‰ 136 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
  6 643 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
  6 644 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
  6 691 0 0 29.000 29.000 2 ‰ 58 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Naustplassen 6 693 0 0 63.000 63.000 2 ‰ 126 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
1 6 702 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Solviknaustet 6 706 0 0 86.000 86.000 2 ‰ 172 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Barnehage 2 6 715 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Veggrunn 6 721 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Veggrunn 6 765 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Grasbakken 2 6 781 0 0 55.000 55.000 2 ‰ 110 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Solstrand 2 6 792 0 0 95.000 95.000 2 ‰ 190 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
  6 899 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
  6 932 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
  6 947 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Florvåg Barneskole 6 953 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
  6 960 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
  6 987 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 h - Gårds-/skogbruk
  6 991 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 h - Gårds-/skogbruk
  6 995 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
  6 999 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
  6 1 040 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
  6 1 064 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 h - Gårds-/skogbruk
  6 1 087 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
  6 1 088 0 0 26.000 26.000 2 ‰ 52 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
  6 1 089 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
  6 1 117 0 0 41.000 41.000 2 ‰ 82 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
497 6 1 130 0 3 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
454 6 1 139 0 1 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
454 6 1 139 0 2 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
4009 6 1 145 0 3 2.390.000 1.990.000 2 ‰ 3.980 § 5 d - Kommunale eiendommer
0 6 1 148 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 h - Gårds-/skogbruk
  6 1 151 0 0 57.000 57.000 2 ‰ 114 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
  6 1 195 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
  6 1 200 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
1 7 1 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
  7 7 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 h - Gårds-/skogbruk
455 7 8 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Kleppestø Barneskole 7 17 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Rådhuset 7 23 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Holmedal Øvre 7 24 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
  7 26 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Solås 7 28 0 0 66.000 66.000 2 ‰ 132 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
7/38/ /0 7 38 0 0 84.000 84.000 2 ‰ 168 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Solfjeld 7 39 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
  7 46 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Nesset 7 50 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Naustgrund 7 65 0 0 78.000 78.000 2 ‰ 156 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Søre Myrane 3 . 4027 7 68 0 0 3.281.000 2.881.000 2 ‰ 5.762 § 5 d - Kommunale eiendommer
Solheim 7 79 0 0 438.000 38.000 2 ‰ 76 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Løfjellet Tilfluktsrom 7 80 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
341 7 83 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Nausthaugen 7 104 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Nydal 7 107 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Sjøsprut 7 112 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Svaberg 7 113 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
  7 121 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Nøsttomten 7 128 0 0 83.000 83.000 2 ‰ 166 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
7/146/0/0 7 146 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 7 a - Stiftelser/institusjoner/andre
Breidablik 4 7 178 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Næsshaug 7 190 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Bergheimvegen 32 7 191 0 0 434.000 34.000 2 ‰ 68 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Kleppestø 7 192 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 h - Gårds-/skogbruk
Heimli 2 7 193 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Nyheimli 7 194 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Granhaug 7 201 0 0 80.000 80.000 2 ‰ 160 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Bergheimvegen 43 7 207 0 0 460.000 460.000 2 ‰ 920 § 7 a - Stiftelser/institusjoner/andre
Voll Kleppestø B.Skole 7 208 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Søre Myrane 1 7 215 0 0 3.844.000 3.044.000 2 ‰ 6.088 § 5 d - Kommunale eiendommer
Kleppestø Kai 3 7 217 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Sted 451 7 221 0 8 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Sted. 435 7 229 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Florvågvegen 4 7 252 0 0 3.356.000 2.956.000 2 ‰ 5.912 § 5 d - Kommunale eiendommer
Søre Myrane 5 7 256 0 1 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Søre Myrane 5 7 256 0 2 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Søre Myrane 5 7 256 0 3 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Skansen 7 257 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
439 7 270 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
  7 301 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Klampavikvegen 2 7 312 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Dalen 7 354 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Myrstad Ii 7 356 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Granholmen 7 385 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Veggrunn 7 396 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Kleppestø Kai 5 Rundehuset 7 406 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Solbu 2 7 416 0 0 89.000 89.000 2 ‰ 178 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Bekkeli 7 418 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Solknausen 7 430 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
471 7 439 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
  7 440 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Askøyhallen 7 444 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
  7 450 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Søre Myrane 11 7 451 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
  7 455 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
  7 466 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Parkeringsplassen 7 500 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Friområde 7 558 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Ilekleiva 7 581 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Holmedalen 30A 7 587 0 1 1.368.000 1.368.000 2 ‰ 2.736 § 7 a - Stiftelser/institusjoner/andre
Raune 7 588 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Engemarken 7 596 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
  7 602 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Søre Myrane 12 7 613 0 0 53.795.000 53.795.000 2 ‰ 107.590 § 7 a - Stiftelser/institusjoner/andre
Fjellstad 2 7 622 0 0 43.000 43.000 2 ‰ 86 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Sentrumsareal B 7 632 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Sentrumsareal C 7 633 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Veggrunn F 7 640 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
  7 645 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
456 7 646 0 1 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
456 7 646 0 2 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Garagetomten 1 7 647 0 0 48.000 48.000 2 ‰ 96 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Garagetomten 2 7 648 0 0 48.000 48.000 2 ‰ 96 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Garagetomten 3 7 649 0 0 48.000 48.000 2 ‰ 96 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Garagetomten 4 7 650 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Garagetomten 5 7 651 0 0 48.000 48.000 2 ‰ 96 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Garagetomten 6 7 652 0 0 48.000 48.000 2 ‰ 96 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Garagetomten 7 7 653 0 0 48.000 48.000 2 ‰ 96 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Garagetomt 8 7 654 0 0 48.000 48.000 2 ‰ 96 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Garagetomt 9 7 655 0 0 48.000 48.000 2 ‰ 96 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Garagetomt 10 7 656 0 0 48.000 48.000 2 ‰ 96 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Garagetomt 11 7 657 0 0 48.000 48.000 2 ‰ 96 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Garagetomt 12 7 658 0 0 48.000 48.000 2 ‰ 96 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
  7 673 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
  7 674 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Sentrum P2 7 718 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Sentrum P3 7 719 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
  7 722 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
  7 725 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
  7 726 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
  7 734 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
  7 750 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
  7 812 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
377 7 814 0 0 4.656.000 3.056.000 2 ‰ 6.112 § 5 d - Kommunale eiendommer
377 7 817 0 0 4.195.000 2.595.000 2 ‰ 5.190 § 5 d - Kommunale eiendommer
  7 851 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
  7 852 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
450 7 898 0 2 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
It Bygget 7 902 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
  8 7 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Kleppe Øvre 8 14 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 h - Gårds-/skogbruk
Kleppe Øvre 8 21 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 h - Gårds-/skogbruk
Bergheimvegen 2 8 27 0 0 10.583.000 10.583.000 2 ‰ 21.166 § 7 a - Stiftelser/institusjoner/andre
Nyborg 8 47 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Kleppe Øvre 8 67 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Myrdal 8 70 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Lyngbø 8 113 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Solmyr 8 115 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Kleppe Øvre 8 121 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Nytun 8 173 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 h - Gårds-/skogbruk
Skansebu 8 177 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Nordlid 8 209 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Kleppestø Bhg. 8 223 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Treangelen 8 231 0 0 79.000 79.000 2 ‰ 158 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Sendarhaugen 8 232 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
404 8 258 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Listerholene 3C 8 263 0 2 1.169.000 769.000 2 ‰ 1.538 § 5 d - Kommunale eiendommer
Innslaget 8 283 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Pumpehusgrunn 8 284 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Utslaget 8 288 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Reduksjonsbassen 8 296 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Austli 8 331 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Flaten 8 342 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Bratdal 8 394 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Gosen 8 449 0 0 66.000 66.000 2 ‰ 132 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
  8 456 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
  8 467 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Sollien 8 596 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Spissen 8 597 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Utsyn 8 599 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Listad 2 8 623 0 0 30.000 30.000 2 ‰ 60 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Friareal 8 626 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Nyhaug 2 8 627 0 0 55.000 55.000 2 ‰ 110 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Stemmemyro 8 648 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Bjørklund 2 8 650 0 0 70.000 70.000 2 ‰ 140 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Elvebakken 3 8 673 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Elvebakken 2 8 674 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Veggrunn J 8 758 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Veggrunn H 8 764 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
374 8 873 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Bakkevegen 31 8 874 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
  8 894 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Tilleggsparsell Til 8/201 8 922 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
  8 966 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
  8 970 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
  8 981 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
  8 1 006 0 0 57.000 57.000 2 ‰ 114 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
  8 1 038 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 h - Gårds-/skogbruk
Kleppe Nedre 9 1 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 h - Gårds-/skogbruk
Lavik 9 4 0 0 53.000 53.000 2 ‰ 106 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Kleppe Nedre 9 5 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Lavik 9 6 0 0 86.000 86.000 2 ‰ 172 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Kleppe Skole 9 8 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Kleppe Nedre 9 19 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Vestregård 9 25 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 h - Gårds-/skogbruk
Davidsenhuset 9 97 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Pumpehusgrunn 2 9 112 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
423 9 113 0 0 3.718.000 2.918.000 2 ‰ 5.836 § 5 d - Kommunale eiendommer
Elvebarden 9 124 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Elvebakken 2 9 143 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
432 9 144 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
342 9 196 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Skjærvik 2 9 205 0 0 80.000 80.000 2 ‰ 160 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Skærvik 3 9 206 0 0 31.000 31.000 2 ‰ 62 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Kvernhusdalen 59 9 211 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Ravnangervegen 135 9 212 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 a - Statlige eiendommer
Strimmelen 9 215 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
372 9 289 0 0 5.475.000 3.475.000 2 ‰ 6.950 § 5 d - Kommunale eiendommer
372 9 290 0 0 3.617.000 2.017.000 2 ‰ 4.034 § 5 d - Kommunale eiendommer
Juvikflaten 7 A 9 295 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
  9 315 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
473 9 334 0 5 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
  9 343 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
  9 360 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Gml. Kleppehuset 9 364 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
  9 372 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Storebotn 53A 9 394 0 1 2.634.000 2.634.000 2 ‰ 5.268 § 7 a - Stiftelser/institusjoner/andre
Storebotn 53C 9 394 0 3 1.317.000 1.317.000 2 ‰ 2.634 § 7 a - Stiftelser/institusjoner/andre
  9 423 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
  9 424 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Juvikflaten 9 -15 9 425 0 0 2.305.000 305.000 2 ‰ 610 § 5 d - Kommunale eiendommer
Strudshavn 10 1 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 h - Gårds-/skogbruk
Træet 10 2 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Strudshavn 10 17 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Havna 10 18 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Strudshavn 10 22 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Strudshavn 10 29 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Strusshamn Skole 10 44 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
  10 52 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Skarholmvegen 10 10 58 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Kupeviken 10 60 0 0 57.000 57.000 2 ‰ 114 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Træet Søndre 10 68 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Norrønaheimen. Strusshamnvegen 21 10 74 0 0 852.000 852.000 2 ‰ 1.704 § 7 a - Stiftelser/institusjoner/andre
Oljenesset 10 77 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Johannesborg 10 83 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Blåveis 10 88 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Stjerneblik 10 89 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
  10 121 0 0 69.000 69.000 2 ‰ 138 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Mittun 10 136 0 0 60.000 60.000 2 ‰ 120 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Lampe Bua 10 145 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Mettedalsfjellet 37 10 154 0 0 472.000 72.000 2 ‰ 144 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Brakke Plo Skogstunet 10 168 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
  10 169 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Oljenesset 10 170 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Nausttomt 10 201 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Dalen 10 202 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
  10 211 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Strimmel 10 235 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Strandli 10 247 0 0 76.000 76.000 2 ‰ 152 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Utsikten 10 274 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Nedrebu 10 275 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Haugtun 10 278 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Strusshamn Gravplass 10 284 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 c - Kirker
Veggrunn 10 330 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Strudshavn 10 331 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Strusshamnvegen 39 10 332 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Pumpehusgrunn 10 347 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Strudshavn 10 352 0 0 57.000 57.000 2 ‰ 114 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Veggrunn 10 353 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
496 10 441 0 0 2.950.000 2.150.000 2 ‰ 4.300 § 5 d - Kommunale eiendommer
  10 453 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
  10 454 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Flagget 10 488 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Flagget 2 10 489 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Krokåsdalen 1 10 516 0 0 3.280.000 3.280.000 2 ‰ 6.560 § 7 a - Stiftelser/institusjoner/andre
Tillegsparsell Til 10/488 10 518 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
359 10 532 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Tillegg Til 10/44 10 588 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
  10 635 0 0 89.000 89.000 2 ‰ 178 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
  10 637 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
  10 649 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
  10 650 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
  10 705 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
  10 707 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Stongafjellsvegen 338 10 956 0 0 442.000 42.000 2 ‰ 84 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Lyngneset 26. Strusshamn Kirke 11 3 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 c - Kirker
Strudshavn Damps 11 4 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
1 12 1 0 0 52.000 52.000 2 ‰ 104 § 5 h delvis + under 200 kr
Hovestølen 25 12 7 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 h - Gårds-/skogbruk
Follesø 12 16 0 0 69.000 69.000 2 ‰ 138 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Follesevågen 2 12 38 0 0 1.018.000 1.018.000 2 ‰ 2.036 § 7 a - Stiftelser/institusjoner/andre
Follesø 12 53 0 0 33.000 33.000 2 ‰ 66 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Follesevegen 253 12 58 0 0 71.000 71.000 2 ‰ 142 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Solberg 12 67 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Marikovvegen 22 12 68 0 0 66.000 66.000 2 ‰ 132 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Stillelund 12 74 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Nøsttomt 12 77 0 0 46.000 46.000 2 ‰ 92 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
  12 78 0 0 68.000 68.000 2 ‰ 136 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Hovestølen 4 12 93 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Skjønhaug 12 97 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
1 12 129 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Veivgviken 12 150 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Fredheim 12 175 0 0 33.000 33.000 2 ‰ 66 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Noraas 12 220 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Soldal 12 228 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Sjøtomten 12 300 0 0 62.000 62.000 2 ‰ 124 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Søre Marikoven 105 12 324 0 0 891.000 91.000 2 ‰ 182 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Åsmyr 12 331 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Gjertsbunn 12 333 0 0 46.000 46.000 2 ‰ 92 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
  12 339 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 h - Gårds-/skogbruk
Søre Marikoven 128 12 356 0 0 473.000 73.000 2 ‰ 146 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Støldalsstø 12 360 0 0 52.000 52.000 2 ‰ 104 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Svingen 12 377 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Follese Bad 12 395 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Dalstø 12 416 0 0 45.000 45.000 2 ‰ 90 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Solhaugstø 12 417 0 0 56.000 56.000 2 ‰ 112 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Sletteberg 12 428 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 h - Gårds-/skogbruk
Hovestølen 80 12 490 0 0 495.000 95.000 2 ‰ 190 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
  12 497 0 0 38.000 38.000 2 ‰ 76 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Knattestø 12 500 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 h - Gårds-/skogbruk
Vorren 12 532 0 0 73.000 73.000 2 ‰ 146 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Refsdalsnaustet 12 547 0 0 51.000 51.000 2 ‰ 102 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Strandvik 12 559 0 0 68.000 68.000 2 ‰ 136 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Stølsstøa 12 573 0 0 26.000 26.000 2 ‰ 52 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Træstunet 12 578 0 0 161.000 161.000 2 ‰ 322 § 7 a - Stiftelser/institusjoner/andre
Bjørkhaugstøa 12 581 0 0 27.000 27.000 2 ‰ 54 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Hendesmyra 12 597 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Bergli 12 614 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Follesebakken 12 650 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Søre Marikoven 120 12 659 0 0 475.000 75.000 2 ‰ 150 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Støa 12 685 0 0 56.000 56.000 2 ‰ 112 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Fredly 12 692 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Veggrunn 12 694 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
0 12 697 0 0 99.000 99.000 2 ‰ 198 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Skiftesvikvegen 110 12 713 0 0 80.000 80.000 2 ‰ 160 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Rydningen 12 716 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Hjelltunstøa 12 728 0 0 58.000 58.000 2 ‰ 116 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Langset 12 735 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Fjordset 12 737 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Søre Marikoven 124 12 739 0 0 464.000 64.000 2 ‰ 128 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Bergstø 12 749 0 0 44.000 44.000 2 ‰ 88 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Stupet 12 753 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Lyngvik-Bergli-S 12 772 0 0 41.000 41.000 2 ‰ 82 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Hopen 12 780 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 h - Gårds-/skogbruk
  12 798 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
  12 834 0 0 28.000 28.000 2 ‰ 56 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Sollys-Støa 12 850 0 0 56.000 56.000 2 ‰ 112 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Follese Skole 12 863 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Steinrøys 12 898 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Slettebrekkhaugen 12 901 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
  12 948 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
  12 971 0 0 66.000 66.000 2 ‰ 132 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
  12 1 044 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Bertha Og Elias Minne 12 1 045 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 h - Gårds-/skogbruk
Slettebrekka Ind 12 1 060 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Sørhaug 2 12 1 114 0 0 68.000 68.000 2 ‰ 136 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Veg 12 1 119 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
485 12 1 130 0 3 2.132.000 1.732.000 2 ‰ 3.464 § 5 d - Kommunale eiendommer
485 12 1 130 0 4 2.314.000 1.914.000 2 ‰ 3.828 § 5 d - Kommunale eiendommer
485 12 1 130 0 7 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Solensten 2 12 1 148 0 0 76.000 76.000 2 ‰ 152 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Gubbehamn 12 1 191 0 0 55.000 55.000 2 ‰ 110 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
0 12 1 202 0 0 97.000 97.000 2 ‰ 194 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
  12 1 207 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
  12 1 208 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
  12 1 209 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
  12 1 211 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Idrettsplass I 12 1 223 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Granly 2 12 1 292 0 0 92.000 92.000 2 ‰ 184 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Tilleggsparsell Til 12/1269 12 1 329 0 0 55.000 55.000 2 ‰ 110 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
  12 1 449 0 0 55.000 55.000 2 ‰ 110 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
  12 1 451 0 0 44.000 44.000 2 ‰ 88 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
  12 1 486 0 0 35.000 35.000 2 ‰ 70 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
  12 1 493 0 0 87.000 87.000 2 ‰ 174 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Tilleggsp. Til 10/155 12 1 505 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
  12 1 506 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
  12 1 507 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
  12 1 508 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
  12 1 513 0 0 91.000 91.000 2 ‰ 182 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
  12 1 519 0 0 91.000 91.000 2 ‰ 182 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
  12 1 560 0 0 72.000 72.000 2 ‰ 144 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
  12 1 607 0 0 66.000 66.000 2 ‰ 132 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Skiftesvik Gravplass. Skiftesvikvegen 53 12 1 627 0 0 1.337.000 1.337.000 2 ‰ 2.674 § 7 a - Stiftelser/institusjoner/andre
  12 1 644 0 0 29.000 29.000 2 ‰ 58 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
  12 1 653 0 0 69.000 69.000 2 ‰ 138 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
  12 1 707 0 0 81.000 81.000 2 ‰ 162 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
  12 1 716 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
  12 1 742 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
  12 1 769 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Skiftesvikvegen 19 C 12 1 791 0 9 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Hetlevik 13 16 0 0 43.000 43.000 2 ‰ 86 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Hetlevikvegen 204. 4026 13 17 0 0 3.345.000 2.945.000 2 ‰ 5.890 § 5 d - Kommunale eiendommer
Hetlevikvegen 207 13 22 0 0 4.523.000 4.523.000 2 ‰ 9.046 § 7 a - Stiftelser/institusjoner/andre
Hetlevik Skole 13 28 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Søndre Brøndbakk 13 49 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Storehaugen 1 13 61 0 0 1.654.000 1.654.000 2 ‰ 3.308 § 7 a - Stiftelser/institusjoner/andre
Vaagsberg 13 75 0 0 80.000 80.000 2 ‰ 160 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Eidsberg 13 78 0 0 50.000 50.000 2 ‰ 100 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Haraldsheim 13 91 0 0 57.000 57.000 2 ‰ 114 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
  13 120 0 0 95.000 95.000 2 ‰ 190 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Lynghaug 13 127 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 7 a - Stiftelser/institusjoner/andre
Garasjen 13 147 0 0 34.000 34.000 2 ‰ 68 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Hetlevikvegen 85 13 150 0 0 652.000 652.000 2 ‰ 1.304 § 7 a - Stiftelser/institusjoner/andre
Soltun 13 176 0 0 60.000 60.000 2 ‰ 120 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Alken 13 229 0 0 68.000 68.000 2 ‰ 136 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Hetlevik 13 256 0 0 33.000 33.000 2 ‰ 66 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Sjøgard 13 289 0 0 36.000 36.000 2 ‰ 72 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Dalen 13 291 0 0 32.000 32.000 2 ‰ 64 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
  13 330 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
  13 339 0 0 39.000 39.000 2 ‰ 78 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
  13 350 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
  13 351 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 h - Gårds-/skogbruk
Villerplassen 13 358 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Villerplassen 2 13 359 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Nyhaug 2 13 360 0 0 78.000 78.000 2 ‰ 156 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Lekebakken 13 363 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
  13 468 0 0 45.000 45.000 2 ‰ 90 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
  13 477 0 0 75.000 75.000 2 ‰ 150 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
  13 486 0 15 62.000 62.000 2 ‰ 124 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
  13 614 0 0 80.000 80.000 2 ‰ 160 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
  13 623 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Raumilden 14 10 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 h - Gårds-/skogbruk
Haugen 14 12 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 h - Gårds-/skogbruk
Hjortefaret 15 14 14 0 0 90.000 90.000 2 ‰ 180 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Hagen 14 30 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 h - Gårds-/skogbruk
Krokåsdalen 228 14 39 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 h - Gårds-/skogbruk
Kråkås Melkesaml 14 46 0 0 29.000 29.000 2 ‰ 58 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Krokåsdalen 120 14 80 0 0 815.000 815.000 2 ‰ 1.630 § 7 a - Stiftelser/institusjoner/andre
Nausttufta 14 84 0 0 81.000 81.000 2 ‰ 162 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Krokåshaugen 14 145 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
  14 234 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Sted. 414 14 241 0 1 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
376 14 249 0 0 3.346.000 2.146.000 2 ‰ 4.292 § 5 d - Kommunale eiendommer
373 14 254 0 0 2.776.000 2.376.000 2 ‰ 4.752 § 5 d - Kommunale eiendommer
415 14 268 0 1 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
415 14 268 0 2 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Tomt Nr 16. N.Krokås 14 284 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Tomt Nr.21. N.Krokås 14 289 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Juvik Kai 19 14 339 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
  14 341 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 h - Gårds-/skogbruk
417 14 353 0 13 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
  14 369 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
  14 370 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
  14 371 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
470 14 375 0 102 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
  14 376 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
  14 377 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
  14 415 0 0 63.000 63.000 2 ‰ 126 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
  14 423 0 0 71.000 71.000 2 ‰ 142 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
472 14 430 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
480 14 454 0 1 2.359.000 1.959.000 2 ‰ 3.918 § 5 d - Kommunale eiendommer
  14 468 0 0 93.000 93.000 2 ‰ 186 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
  14 469 0 0 94.000 94.000 2 ‰ 188 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Haugland Søndre 15 7 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 h - Gårds-/skogbruk
Haugland Søndre 15 10 0 0 94.000 94.000 2 ‰ 188 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Haugland Skole 15 26 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Dalheim 15 61 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 h - Gårds-/skogbruk
Ravnangervegen 284 15 113 0 0 462.000 62.000 2 ‰ 124 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
457 15 116 0 4 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
457 15 116 0 5 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Kikhaugen 1D. 4023 15 121 0 15 2.469.000 2.069.000 2 ‰ 4.138 § 5 d - Kommunale eiendommer
Haugland Søndre 15 128 0 0 29.000 29.000 2 ‰ 58 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Haugland Bedehus 15 133 0 0 1.001.000 1.001.000 2 ‰ 2.002 § 7 a - Stiftelser/institusjoner/andre
Hauglandsvegen 6 15 161 0 0 948.000 948.000 2 ‰ 1.896 § 7 a - Stiftelser/institusjoner/andre
Hotle Ii 15 314 0 0 50.000 50.000 2 ‰ 100 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Fjellstad 15 363 0 0 95.000 95.000 2 ‰ 190 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Friberg 15 372 0 0 476.000 76.000 2 ‰ 152 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Soltua 2 15 409 0 0 62.000 62.000 2 ‰ 124 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Viken 15 437 0 0 99.000 99.000 2 ‰ 198 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Rossland 2 15 453 0 0 66.000 66.000 2 ‰ 132 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Johannestun 3 15 459 0 0 54.000 54.000 2 ‰ 108 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Rabben 3 15 490 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 h - Gårds-/skogbruk
  15 496 0 0 51.000 51.000 2 ‰ 102 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Nyland 3 15 507 0 0 95.000 95.000 2 ‰ 190 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
381 15 542 0 0 4.762.000 3.562.000 2 ‰ 7.124 § 5 d - Kommunale eiendommer
382 15 557 0 0 3.503.000 2.303.000 2 ‰ 4.606 § 5 d - Kommunale eiendommer
  15 562 0 0 80.000 80.000 2 ‰ 160 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
  15 572 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Asskaret 61 15 697 0 0 41.000 41.000 2 ‰ 82 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Stødlen 16 19 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 h - Gårds-/skogbruk
Lillekleiven 16 36 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 h - Gårds-/skogbruk
Ravnanger U.Skole 16 63 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
486 16 70 0 5 1.657.000 1.257.000 2 ‰ 2.514 § 5 d - Kommunale eiendommer
Ravnanger 16 82 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Vikebu 16 86 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Rindadalsvegen 45 16 98 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Nordeng 16 106 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 h - Gårds-/skogbruk
Furuberg 16 124 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Soltun 16 135 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Rindadalsvegen 71 16 140 0 0 439.000 39.000 2 ‰ 78 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Rostad 16 148 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Badevika 16 167 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Porsneset 16 171 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Lyngmyr 16 173 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Ravnanger 16 175 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Åsen 16 177 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Furuly 16 183 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Bjørnebo 16 185 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Bjørkhaug 2 16 199 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 h - Gårds-/skogbruk
Haugen 16 221 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Stølen 16 223 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Pumpehusgrunn 16 235 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Rindadalsvegen 39 A 16 247 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Veggrunn 16 260 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
  16 318 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Ravnanger Sykehjem 16 319 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Rindadalsvegen 25 Askøy Forum 16 326 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
383 16 333 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Øvre Tveit 1 16 346 0 0 2.143.000 2.143.000 2 ‰ 4.286 § 7 a - Stiftelser/institusjoner/andre
  16 348 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
  16 349 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
  16 371 0 0 92.000 92.000 2 ‰ 184 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Stølane 40 16 399 0 1 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
  16 400 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
  16 410 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
  16 411 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
  16 424 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
  16 425 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Tveit Skole 17 13 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Korsnæs 17 20 0 0 86.000 86.000 2 ‰ 172 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Kollevågvegen 195 17 22 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 c - Kirker
Soleng 17 26 0 0 49.000 49.000 2 ‰ 98 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
4018 17 39 0 2 2.199.000 1.799.000 2 ‰ 3.598 § 5 d - Kommunale eiendommer
Myrtun 2 17 90 0 0 37.000 37.000 2 ‰ 74 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Kollevågvegen 120 17 102 0 0 92.000 92.000 2 ‰ 184 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Viken 17 105 0 0 49.000 49.000 2 ‰ 98 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Naustgrunn 17 106 0 0 59.000 59.000 2 ‰ 118 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Kollevågvegen 149 17 109 0 0 487.000 87.000 2 ‰ 174 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Naustviken 17 110 0 0 87.000 87.000 2 ‰ 174 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Bakketun 17 129 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Impivara 17 174 0 0 77.000 77.000 2 ‰ 154 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Tveit 17 207 0 0 38.000 38.000 2 ‰ 76 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Tveit Bhg. 235 17 244 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Romlehaugen 6 17 272 0 0 1.975.000 1.975.000 2 ‰ 3.950 § 7 a - Stiftelser/institusjoner/andre
466 17 273 0 1 1.679.000 1.279.000 2 ‰ 2.558 § 5 d - Kommunale eiendommer
466 17 273 0 3 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
4002 17 277 0 1 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
4002 17 277 0 3 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
356 17 285 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
4006 17 368 0 1 2.027.000 1.627.000 2 ‰ 3.254 § 5 d - Kommunale eiendommer
418 17 422 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
416 17 423 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
427 17 454 0 0 2.692.000 2.292.000 2 ‰ 4.584 § 5 d - Kommunale eiendommer
Kollevågvegen 207 17 459 0 2 2.059.000 1.659.000 2 ‰ 3.318 § 5 d - Kommunale eiendommer
463 17 465 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
467 17 475 0 1 1.945.000 1.545.000 2 ‰ 3.090 § 5 d - Kommunale eiendommer
467 17 475 0 2 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
  17 566 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
478 17 591 0 5 2.132.000 1.732.000 2 ‰ 3.464 § 5 d - Kommunale eiendommer
495 17 623 0 5 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
  17 650 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
  17 651 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
  17 684 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Nordavindshaugen 37 18 2 0 0 36.000 36.000 2 ‰ 72 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Kolevåg 18 5 0 0 46.000 46.000 2 ‰ 92 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Kolevåg 18 6 0 0 96.000 96.000 2 ‰ 192 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Kollevågvegen 280 18 11 0 0 428.000 28.000 2 ‰ 56 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Østbø 18 38 0 0 46.000 46.000 2 ‰ 92 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Bjørkeli 18 82 0 0 35.000 35.000 2 ‰ 70 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Hanøytangen 30 18 101 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Bergly 18 102 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Friluftsvegen 55 18 137 0 0 472.000 72.000 2 ‰ 144 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Villberg 2 18 167 0 0 97.000 97.000 2 ‰ 194 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Kollevågvegen 267 18 176 0 0 450.000 50.000 2 ‰ 100 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Steinseidevegen 120 18 181 0 0 481.000 81.000 2 ‰ 162 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Naustgrunnen 18 210 0 0 33.000 33.000 2 ‰ 66 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Kolevåg 18 217 0 0 99.000 99.000 2 ‰ 198 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Strand 18 218 0 0 69.000 69.000 2 ‰ 138 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Sjøstrand 18 225 0 0 77.000 77.000 2 ‰ 154 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Berglund 2 18 229 0 0 42.000 42.000 2 ‰ 84 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Ura 18 230 0 0 67.000 67.000 2 ‰ 134 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Sjøstrand Søre 18 258 0 0 68.000 68.000 2 ‰ 136 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Svartegryta 18 276 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Nøste 18 328 0 0 92.000 92.000 2 ‰ 184 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Tressmyra 18 335 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 h - Gårds-/skogbruk
Nyheim 3 18 348 0 0 63.000 63.000 2 ‰ 126 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Løbakk 18 359 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 h - Gårds-/skogbruk
  18 420 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 h - Gårds-/skogbruk
  18 426 0 0 84.000 84.000 2 ‰ 168 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
  18 431 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 h - Gårds-/skogbruk
  18 514 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
  18 606 0 0 67.000 67.000 2 ‰ 134 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
  18 612 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 h - Gårds-/skogbruk
Dalen Nordre 19 2 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 h - Gårds-/skogbruk
Skolehusgrunn 19 9 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 h - Gårds-/skogbruk
Hanøen 19 12 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Nydal 19 18 0 0 54.000 54.000 2 ‰ 108 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Lysheim 19 27 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
19/34/0/0 19 34 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 h - Gårds-/skogbruk
19/50/0/0 19 50 0 0 52.000 52.000 2 ‰ 104 § 5 h delvis + under 200 kr
Solstad 19 51 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Fjellvik 19 62 0 0 83.000 83.000 2 ‰ 166 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Solhaug Nausttufta 19 73 0 0 55.000 55.000 2 ‰ 110 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Hanøyvegen 439 19 100 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Hanøyvegen 431 19 134 0 0 2.638.000 2.238.000 2 ‰ 4.476 § 5 d - Kommunale eiendommer
Midt-Tangene 19 150 0 0 62.000 62.000 2 ‰ 124 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Luntun 19 152 0 0 153.000 153.000 2 ‰ 306 § 7 a - Stiftelser/institusjoner/andre
Snuplassen 19 178 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Skjøndal 2 19 181 0 0 79.000 79.000 2 ‰ 158 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Hanøyvegen 459 19 184 0 0 468.000 68.000 2 ‰ 136 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Hanøy Skole 19 190 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Naustgrunnen 19 208 0 0 75.000 75.000 2 ‰ 150 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Hanøyvegen 477 19 223 0 0 488.000 88.000 2 ‰ 176 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Tunheim 19 224 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Lysheim 3 19 226 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Veggrunn 19 246 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Svaberg 19 247 0 0 78.000 78.000 2 ‰ 156 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Nedslagsfelt I 19 279 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Nedslagsfelt 2 19 280 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Nedslagsfelt 3 19 281 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Nedslagsfelt 4 19 282 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Nedslagsfelt 5 19 283 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Nedslagsfelt 6 19 284 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Nedslagsfelt 7 19 285 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Løberg 3 19 288 0 0 94.000 94.000 2 ‰ 188 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Aniastufta 19 290 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 h - Gårds-/skogbruk
Haukeknausen Ii 19 292 0 0 38.000 38.000 2 ‰ 76 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Parsell Nr 8 19 303 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Deinboll 2 19 361 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
  19 362 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
  19 399 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
  19 404 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
  19 423 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 h - Gårds-/skogbruk
  19 435 0 0 79.000 79.000 2 ‰ 158 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
  19 447 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Ramsøy Bhg. 20 20 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Lervik 20 39 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 h - Gårds-/skogbruk
Nerheim 20 40 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Mellemlendingen 20 41 0 0 79.000 79.000 2 ‰ 158 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Fjellstrand 20 52 0 0 32.000 32.000 2 ‰ 64 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Ramsøen 20 55 0 0 40.000 40.000 2 ‰ 80 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Kjeilen 20 56 0 0 75.000 75.000 2 ‰ 150 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Ramsøyvegen 216 20 78 0 0 459.000 459.000 2 ‰ 918 § 7 a - Stiftelser/institusjoner/andre
Austre Ramsøytangen 22 20 82 0 0 455.000 455.000 2 ‰ 910 § 7 a - Stiftelser/institusjoner/andre
Myrbakken 20 83 0 0 41.000 41.000 2 ‰ 82 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Sjøtuft 20 102 0 0 42.000 42.000 2 ‰ 84 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Hanøytangen 136 20 141 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Kjølaas 20 151 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Strand 20 199 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Myrvang 3 20 221 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Haugtun 20 250 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
  20 269 0 0 64.000 64.000 2 ‰ 128 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
  20 277 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
  20 307 0 0 66.000 66.000 2 ‰ 132 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
  20 308 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
  20 384 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
  20 385 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Dåvanger 21 10 0 0 43.000 43.000 2 ‰ 86 § 5 h delvis + under 200 kr
Gamle Skulevegen 100 21 16 0 0 284.000 284.000 2 ‰ 568 § 7 a - Stiftelser/institusjoner/andre
Gjære 21 33 0 0 90.000 90.000 2 ‰ 180 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Sjere 21 57 0 0 77.000 77.000 2 ‰ 154 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Davangervegen 20 21 93 0 0 966.000 966.000 2 ‰ 1.932 § 7 a - Stiftelser/institusjoner/andre
Breivikvegen 61 21 96 0 0 706.000 706.000 2 ‰ 1.412 § 7 a - Stiftelser/institusjoner/andre
Davangervegen 76 21 135 0 0 450.000 50.000 2 ‰ 100 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Sjødur 21 138 0 0 95.000 95.000 2 ‰ 190 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Baasen 21 139 0 0 91.000 91.000 2 ‰ 182 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Solås 21 151 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 h - Gårds-/skogbruk
Vestre Naustgrunn 21 152 0 0 92.000 92.000 2 ‰ 184 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Solvang 2 21 177 0 0 32.000 32.000 2 ‰ 64 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
  21 178 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Davanger Skole 21 179 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Myrstad Iii 21 180 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Hedlo 21 183 0 0 55.000 55.000 2 ‰ 110 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Davangervegen 82 21 189 0 0 429.000 29.000 2 ‰ 58 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Davangervegen 74 21 228 0 0 432.000 32.000 2 ‰ 64 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Breivikvegen 87 21 240 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 h - Gårds-/skogbruk
Skotnes 21 242 0 0 88.000 88.000 2 ‰ 176 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Skotnes 41 21 250 0 0 475.000 75.000 2 ‰ 150 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Lindebakken 21 269 0 0 72.000 72.000 2 ‰ 144 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Varden Ii 21 279 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 h - Gårds-/skogbruk
Sjøstrand 21 280 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 h - Gårds-/skogbruk
Myrstad Iv 21 362 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Pumpeplassen 21 386 0 0 114.000 114.000 2 ‰ 228 § 7 a - Stiftelser/institusjoner/andre
Kiosk Ved Ballbane. Apollo Idrettslag 21 428 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Myrstad 5 21 429 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Tomt Nr 7A 21 455 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 h - Gårds-/skogbruk
  21 473 0 0 63.000 63.000 2 ‰ 126 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
  21 552 0 0 79.000 79.000 2 ‰ 158 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
  21 589 0 0 66.000 66.000 2 ‰ 132 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
  21 593 0 0 71.000 71.000 2 ‰ 142 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
  21 648 0 0 64.000 64.000 2 ‰ 128 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
  21 673 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Gamle Skulevegen 39 21 683 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 h - Gårds-/skogbruk
Vardleitevegen 12 22 5 0 0 477.000 77.000 2 ‰ 154 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
22/10/0/0 22 10 0 0 496.000 96.000 2 ‰ 192 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Rinden 22 15 0 0 50.000 50.000 2 ‰ 100 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Seljehaugen 23 14 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 h - Gårds-/skogbruk
Sjøstrand 23 16 0 0 35.000 35.000 2 ‰ 70 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Knatten 23 35 0 0 63.000 63.000 2 ‰ 126 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Skjelvikvegen 20 23 49 0 0 5.855.000 5.855.000 2 ‰ 11.710 § 7 a - Stiftelser/institusjoner/andre
Stien 19 23 60 0 0 1.764.000 1.764.000 2 ‰ 3.528 § 7 a - Stiftelser/institusjoner/andre
Skjelvikvegen 132 24 3 0 0 485.000 85.000 2 ‰ 170 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Lammetoa 24 58 0 0 79.000 79.000 2 ‰ 158 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Stien 24 69 0 0 41.000 41.000 2 ‰ 82 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Stien 24 72 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 h - Gårds-/skogbruk
Skjelvikvegen 163 24 100 0 0 496.000 96.000 2 ‰ 192 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
  24 105 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 h - Gårds-/skogbruk
Naustvik 24 115 0 0 66.000 66.000 2 ‰ 132 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Stien Friareal 24 128 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 h - Gårds-/skogbruk
Nausteknausen 24 130 0 0 61.000 61.000 2 ‰ 122 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Tuftahaugen 24 134 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 h - Gårds-/skogbruk
Nøstet 24 147 0 0 79.000 79.000 2 ‰ 158 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Nøsttomt 24 159 0 0 69.000 69.000 2 ‰ 138 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
  24 164 0 0 94.000 94.000 2 ‰ 188 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Askvegen 779 25 13 0 0 486.000 86.000 2 ‰ 172 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
25/40/0/0 25 40 0 0 488.000 88.000 2 ‰ 176 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Øvstebakken 26 9 0 0 47.000 47.000 2 ‰ 94 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Fauskanger 28 4 0 0 26.000 26.000 2 ‰ 52 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Fauskanger Store 28 5 0 0 70.000 70.000 2 ‰ 140 § 5 h delvis + under 200 kr
Bergethun 28 12 0 0 96.000 96.000 2 ‰ 192 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
28/13/0/0 28 13 0 0 84.000 84.000 2 ‰ 168 § 7 a - Stiftelser/institusjoner/andre
Skolehusgrunden 28 20 0 0 31.000 31.000 2 ‰ 62 § 7 a - Stiftelser/institusjoner/andre
Utsyn 28 28 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Høgheim 28 33 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 h - Gårds-/skogbruk
28/36/0/0 28 36 0 0 796.000 796.000 2 ‰ 1.592 § 7 a - Stiftelser/institusjoner/andre
Kårvik 28 60 0 0 49.000 49.000 2 ‰ 98 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Soltun 28 62 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Sjøtun 28 103 0 0 89.000 89.000 2 ‰ 178 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Nordbø 28 120 0 0 69.000 69.000 2 ‰ 138 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Vegsett I 28 166 0 0 97.000 97.000 2 ‰ 194 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
  28 174 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 h - Gårds-/skogbruk
  28 177 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 h - Gårds-/skogbruk
  28 180 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 h - Gårds-/skogbruk
  28 209 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 h - Gårds-/skogbruk
  28 210 0 0 84.000 84.000 2 ‰ 168 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
  28 231 0 0 91.000 91.000 2 ‰ 182 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Bjørkely 29 56 0 0 50.000 50.000 2 ‰ 100 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Lille Rabben A 29 94 0 0 49.000 49.000 2 ‰ 98 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Eikevågen 94 29 102 0 0 498.000 98.000 2 ‰ 196 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Kjelltun 29 124 0 0 57.000 57.000 2 ‰ 114 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Tomtebo 29 125 0 0 61.000 61.000 2 ‰ 122 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Svaberget 29 131 0 0 34.000 34.000 2 ‰ 68 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Frommereid 29 152 0 0 34.000 34.000 2 ‰ 68 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Bjørktun 29 173 0 0 58.000 58.000 2 ‰ 116 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Garasjetomt 29 175 0 0 55.000 55.000 2 ‰ 110 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Parsell A 29 212 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 h - Gårds-/skogbruk
  29 213 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 h - Gårds-/skogbruk
Omsorgsbolig Og Brakkerigg 29 229 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
  29 230 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
  29 237 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 h - Gårds-/skogbruk
Træet Bhg. 29 250 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Tilleggsparsell Til 29/188 29 260 0 0 81.000 81.000 2 ‰ 162 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Tilleggsareal Til 29/172 29 261 0 0 49.000 49.000 2 ‰ 98 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
  29 291 0 0 44.000 44.000 2 ‰ 88 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Vestheim 29 29 333 0 4 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Træet 30 3 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 h - Gårds-/skogbruk
Træet Skole 30 4 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
1 30 9 0 0 89.000 89.000 2 ‰ 178 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Nosttomt 30 10 0 0 72.000 72.000 2 ‰ 144 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Skulehusbrunnen 30 18 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Nordre Hauglandsvegen 44 30 22 0 0 1.462.000 1.462.000 2 ‰ 2.924 § 7 a - Stiftelser/institusjoner/andre
Strandheim 30 28 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Garasjen 30 88 0 0 41.000 41.000 2 ‰ 82 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Utstikker 30 90 0 0 59.000 59.000 2 ‰ 118 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
  30 112 0 0 50.000 50.000 2 ‰ 100 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
  30 131 0 0 91.000 91.000 2 ‰ 182 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
  30 147 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
  30 148 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
  30 149 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
  30 152 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
  30 153 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
31/7/0/0 31 7 0 0 462.000 62.000 2 ‰ 124 § 5 h delvis + under 200 kr
Nordre Hauglandsvegen 65 31 12 0 0 1.026.000 1.026.000 2 ‰ 2.052 § 7 a - Stiftelser/institusjoner/andre
Rossevik 31 45 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 h - Gårds-/skogbruk
Kjelli 31 66 0 0 55.000 55.000 2 ‰ 110 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Norakai 31 84 0 0 56.000 56.000 2 ‰ 112 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Nøsttomt 31 93 0 0 66.000 66.000 2 ‰ 132 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
  31 122 0 0 33.000 33.000 2 ‰ 66 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
  31 138 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 h - Gårds-/skogbruk
Naustparsell 31 142 0 0 86.000 86.000 2 ‰ 172 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
  31 176 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 h - Gårds-/skogbruk
  31 182 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
  31 183 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Neset 32 2 0 0 59.000 59.000 2 ‰ 118 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Haugland Nordre 32 4 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 h - Gårds-/skogbruk
Bjørkely 32 22 0 0 67.000 67.000 2 ‰ 134 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Nordre Hauglandsvegen 157 32 67 0 0 465.000 65.000 2 ‰ 130 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
  32 101 0 0 86.000 86.000 2 ‰ 172 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
  32 102 0 0 77.000 77.000 2 ‰ 154 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
  32 124 0 0 82.000 82.000 2 ‰ 164 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
32/129/0/0 32 129 0 0 82.000 82.000 2 ‰ 164 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
  32 186 0 0 41.000 41.000 2 ‰ 82 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Store Mekeviken 33 14 0 0 39.000 39.000 2 ‰ 78 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
33/19/ /0 33 19 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 h - Gårds-/skogbruk
Heggernesvegen 125 33 20 0 0 471.000 71.000 2 ‰ 142 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Heggernesvegen 146 33 51 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 a - Statlige eiendommer
Berland 34 6 0 0 75.000 75.000 2 ‰ 150 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Berlandsvegen 234 34 24 0 0 501.000 501.000 2 ‰ 1.002 § 7 a - Stiftelser/institusjoner/andre
Trædal 34 33 0 0 29.000 29.000 2 ‰ 58 § 5 h delvis + under 200 kr
Berlandsvegen 200 34 36 0 0 470.000 70.000 2 ‰ 140 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
  34 71 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 h - Gårds-/skogbruk
  34 84 0 0 42.000 42.000 2 ‰ 84 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
  34 86 0 0 65.000 65.000 2 ‰ 130 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Aadlandsvik Nordre 35 3 0 0 71.000 71.000 2 ‰ 142 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Solbakken 35 50 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Bøvik 35 52 0 0 37.000 37.000 2 ‰ 74 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Fauskanger B&U.Skole 35 72 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Kutræet 2 35 73 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Kutræet 2 35 94 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
  35 124 0 0 99.000 99.000 2 ‰ 198 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
  35 130 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Abbedissen Nordre 36 5 0 0 48.000 48.000 2 ‰ 96 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Nygaard 36 7 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 h - Gårds-/skogbruk
Kløbbevik 36 12 0 0 44.000 44.000 2 ‰ 88 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Fjærstrand 36 15 0 0 49.000 49.000 2 ‰ 98 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Solnes 36 35 0 0 62.000 62.000 2 ‰ 124 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Skjønnlien 36 45 0 0 60.000 60.000 2 ‰ 120 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
  36 59 0 0 38.000 38.000 2 ‰ 76 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
  36 60 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 h - Gårds-/skogbruk
  36 63 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Skråmestø 37 37 10 0 0 471.000 71.000 2 ‰ 142 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Bekkenesvegen 14 37 21 0 0 440.000 40.000 2 ‰ 80 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Vadalen 37 25 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 h - Gårds-/skogbruk
Sjøtun 37 35 0 0 29.000 29.000 2 ‰ 58 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Skråmestø 25 37 44 0 0 143.000 143.000 2 ‰ 286 § 7 a - Stiftelser/institusjoner/andre
Skråmestø 91 37 79 0 0 2.073.000 1.673.000 2 ‰ 3.346 § 5 d - Kommunale eiendommer
Skoglid I 37 100 0 0 40.000 40.000 2 ‰ 80 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Bartun 37 108 0 0 82.000 82.000 2 ‰ 164 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
  37 139 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 h - Gårds-/skogbruk
Oksnesvegen 29 37 143 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
  37 192 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Nausttomten 38 10 0 0 57.000 57.000 2 ‰ 114 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Fløte 38 14 0 0 70.000 70.000 2 ‰ 140 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Notnes 38 17 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Gulbrandsøyvegen 51 39 2 0 0 84.000 84.000 2 ‰ 168 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Lynghaugen 39 7 0 0 47.000 47.000 2 ‰ 94 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Gulbrandsø 39 14 0 0 41.000 41.000 2 ‰ 82 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Ystøy Batteri Iii 39 22 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 h - Gårds-/skogbruk
Sjøberg 39 60 0 0 45.000 45.000 2 ‰ 90 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
  39 69 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
  39 85 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
  39 88 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
  39 98 0 0 70.000 70.000 2 ‰ 140 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
  40 17 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Haapolden 40 19 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Haapolden 40 23 0 0 68.000 68.000 2 ‰ 136 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
  40 36 0 0 70.000 70.000 2 ‰ 140 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
  40 39 0 0 95.000 95.000 2 ‰ 190 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Sjøvoll 41 9 0 0 59.000 59.000 2 ‰ 118 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
41/10/0/0 41 10 0 0 496.000 96.000 2 ‰ 192 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
42/4/0/0 42 4 0 0 254.000 254.000 2 ‰ 508 § 5 c - Kirker
42/10/0/0 42 10 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 c - Kirker
Klokkarhagen 42 15 0 0 52.000 52.000 2 ‰ 104 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Skoglid 42 44 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 a - Statlige eiendommer
Herdleåsen 36 42 85 0 0 870.000 870.000 2 ‰ 1.740 § 7 a - Stiftelser/institusjoner/andre
Naustgrunn 42 93 0 0 85.000 85.000 2 ‰ 170 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
Valen I 42 119 0 0 56.000 56.000 2 ‰ 112 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
42/120/0/0 42 120 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Lundnøste 42 138 0 0 49.000 49.000 2 ‰ 98 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
  42 167 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
  42 169 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
  42 178 0 0 26.000 26.000 2 ‰ 52 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
  42 184 0 0 83.000 83.000 2 ‰ 166 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
  42 185 0 0 66.000 66.000 2 ‰ 132 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
  42 190 0 0 59.000 59.000 2 ‰ 118 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
  42 192 0 0 47.000 47.000 2 ‰ 94 Skatt under 200 kr settes til 0 kr
  42 276 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 a - Statlige eiendommer
Herdleåsen 66 42 288 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
Herdleåsen 62 42 289 0 0 0 0 2 ‰ 0 § 5 d - Kommunale eiendommer
  42 301 0 0 82.000 82.000 2 ‰ 164 Skatt under 200 kr settes til 0 kr