Hva som er bestemt

I 2018 skrives det ut eiendomsskatt på alle eiendommer i kommunen. Kommunestyret har bestemt at skattesatsen skal være 2 promille for alle typer eiendom og det er vedtatt et bunnfradrag for alle boliger på kr. 400.000 som trekkes fra eiendommens verdi før skatten beregnes.

Les mer om den politiske prosessen og vedtakene her:

 

Gjelder dette meg?

Dersom du er eier (hjemmelshaver) av en eiendom i Askøy kommune gjelder sannsynligvis dette deg. Det er likevel noen eiendommer som enten har fritak eller som kan få fritak. Se alle eiendommer og deres beregnede eiendomsskatt her.

 

Hvor mye skal jeg betale?

Dersom du har fått eiendomsskatt på din eiendom skal du motta en skatteseddel innen 1. mars hvert år. På denne står det hvor mye kommunen har beregnet at du skal betale i eiendomsskatt samlet for hele året.

For de fleste boligeiere vil det være boligverdien fra Skatteetaten (kalt formuesgrunnlag i loven) som er grunnlag for beregning av eiendomsskatten. For alle eiendommer som ikke har en slik boligverdi må kommunen foreta en taksering. Det gjelder blant annet alle næringseiendommer. Taksten vedtas av Eiendomsskattenemnda.

Se vår kalkulator og beregningsmetode for eiendomsskatten her.

 

Når skal eiendomsskatten betales?

Eiendomsskatten betales kvartalsvis (sammen med de kommunale avgiftene). Les mer om betaling her.

 

Brev om taksering av din eiendom

Har du nylig mottatt brev om at din eiendom skal takseres? Hvert år skjer det endringer på eiendommer i kommunen. Det bygges og rives, og eiendomsgrenser flyttes og endres. Når dette skjer må kommunen vurdere eiendommens verdi på nytt for å få et korrekt grunnlag for beregning av eiendomsskatten for fremtidige år. Dette innebærer at vi må ut på befaring av en del eiendommer hvert år. Lurer du på hvordan eiendommen din takseres, kan du lese mer om dette her. Ønsker du å delta på befaringen bruker du kontaktinformasjonen til Eiendomsskattekontoret på denne siden.

 

Regelverk