Søk hendelser

Print

Tankevirus mestringskurs for voksne

Mandag, 6 desember 2021 På 10:00 - 11:30

Askøy, Askøy, 5300

Print Grupper og kurs - Origo Askøy

Mestringskurset Tankevirus er for voksne (over 18 år) med lette til moderate psykiske plager. Det er basert på normalpsykologi og grunnprinsipper i metakognitiv og kognitiv atferdsterapi. Modellen er utviklet av psykolog og forsker Hanne H. Brorson.

Tankevirus handler om å oppdage og bli bevisst logiske feilslutninger, kalt «tankevirus». Blir man bevisst disse kan de behandles med «psykologiske vitaminer». 

Kurset går over 3 ganger. Dette kurset starter 6. desember. De to neste kursganger er 9. og 13. desember.

Ta kontakt med Origo Askøy - Livsmestring, psykisk helse og rus hvis du ønsker å delta.

Back to top