Søk hendelser

Print

COS foreldreveiledningskurs

Tirsdag, 19 oktober 2021 På 13:30 - 15:30

Energigården, Florvågvegen 6, 5300

Print Grupper og kurs - Origo Askøy

COS Parenting er et manualisert og brukervennlig veiledningsprogram for foreldre eller andre omsorgspersoner.

Hvert barn viser oss på forskjellig måte hva de vil, hva de trenger og hvordan de har det. Ofte skulle man ønske at barn ble levert med en bruksanvisning, slik er det dessverre ikke. 

På dette kurset vil vi sammen med dere foreldre lete, utforske og være nysgjerrig i forhold til hva ditt barn trenger og hvordan du på best mulig måte kan forstå og tolke ditt/dine barns signaler.

Dette vil vi gjøre gjennom å se på filmsnutter sammen, reflekterer rundt det vi ser på film og komme med egne eksempler. COS- parenting inneho

Kurset er egnet for foreldre og er nysgjerrig på sitt barn og godt egnet til å rette opp samspill og tilknytning som allerede er blitt vanskelig, eller i forhold til foreldre som har utfordringer med egen psykisk helse eller på andre måter er i en sårbar livssituasjon.

Å tilføre et barn en god, trygg tilknytning vil bidra til å stimulere barnets utvikling både intellektuelt, følelsesmessig og sosialt/relasjonelt videre inn i ungdoms- og voksenårene.

 

Kurset går over 8 ganger, ukentlig på tirsdager kl. 13.30-15.30. Første kursgang er tirsdag 28. september. 

Hvis du ønsker å delta kan du ta kontakt med Origo Askøy - Livsmestring, psykisk helse og rus.

Back to top