Søk hendelser

Print

Utvalg for teknikk og miljø - ekstraordinært møte

Onsdag, 23 juni 2021 På 8:30

Online hendelse

Møtedokumenter

Print Politiske møter

Ekstramøte i UTM var opprinnelig satt opp 18.06.2021. Møtet 18.06.2021 er nå flyttet til onsdag 23.06.2021.

Møtet starter med befaring kl. 08:30 til PS 120/21.

Lenke til saksliste og møtepapirer: https://sky01.askoy.kommune.no/url/tsxqzjfxwsgd3asw 

Ekstramøte i UTM 23.06.2021 vil bli streamet via Askøy kommune sin facebookside.

Back to top