Søk hendelser

Print

Temamøte Utvalg for oppvekst og levekår

Onsdag, 5 mai 2021 På 9:00 - 15:00

Online hendelse

Møtedokumenter

Print Politiske møter

Temamøte blir ikke strømmet på nett-tv.
Tilhørere som ønsker å følge møte må melde dette inn til   innen tirsdag 04. mai kl. 15:00.

Vi gjør oppmerksom på at tilhørere ikke kan ta ordet eller skrive i chat under temamøtet.

Back to top