Søk hendelser

Print

Samarbeidsmøte med ordfører, gruppeledere, varaordfører, utvalgsledere og nestledere i utvalgene

Onsdag, 5 mai 2021 På 18:00 - 19:30

Online hendelse

Møtedokumenter

Print Politiske møter

Møtet blir ikke strømmet på nett-tv. Tilhørere som ønsker å høre på møtet må melde dette inn på e-post, innen 05.05.21, kl 15:00, til:

Vi gjør oppmerksom på at tilhørere ikke har anledning til å ta ordet i møtet.

Back to top