Prosjektet "Det store brannløftet" er avsluttet, og Askøy brann og redning har delt ut alt av utstyr.

Les mer om prosjektet under:

Fire risikogrupper

I 2016 annonserte Gjensidige, gjennom Gjensidigestiftelsen, at de hadde satt av 350 millioner kroner til økt brannsikkerhet i det norske samfunn. Dette prosjektet ble kalt «Det store brannløftet».

Askøy brann og redning tok initiativ til å nedsette en arbeidsgruppe sammen med Helse og omsorg, Individ og levekår, Eiendomsavdelingen og vårt lokale eltilsyn (DLE). Det tverrfaglige samarbeidet i kommunen har kartlagt hvilke behov og utfordringer våre innbyggere har med tanke på brannsikkerhet i hjemmet.

Fire risikogrupper ble definert; Rus, psykiatri, eldre og innvandrere/flyktninger. Disse gruppene oppfordres spesielt til å søke.

Øremerkede midler

Vi fikk innvilget søknaden med 810.000 kroner. Disse midlene er øremerket til innkjøp av risikoreduserende utstyr som skal deles ut til innbyggere på Askøy.

Ulike produkter

Vi fikk fire ulike typer sikkerhetsutstyr:

  • Brannhemmende sengetøy – 243 sett
  • Røykvarslere – 1050 stk.
  • Komfyrvakter – 215 stk.
  • Mobile vanntåkeanlegg – 4 stk.

Arbeidsgruppens neste oppgave vil være å vurdere hvem som skal motta utstyret. Dette vil bli vurdert av de som arbeider med risikogruppene til daglig.

Målet etter at dette prosjektet resulterer i rutiner og måter å arbeide på som trygger brannutsatte grupper også etter at gratismateriellet er delt ut.