Davanger skole er en fådelt barneskole beliggende i idylliske omgivelser. Skolen har rundt 80 elever fordelt på fire klasser og er kommunens minste skole. Skolen ble bygget i 1959, utvidet på slutten av 80-tallet og delvis pusset opp i 2009. Uteområdet er tett på skog og sjø, med fantastiske turområder som blir flittig brukt i undervisningen. Skolen har også sambruk med det lokale idrettslaget om en stor kunstgressbane og sandvolleybane.


Kontakt skolen: 56 15 55 80


Skolens visjon og verdier

På Davanger skole skal elevene

  • oppleve at de blir sett og hørt hver dag
  • være trygge på skolen og på skoleveien
  • møte gjensidig respekt
  • oppleve omsorg på alle områder
  • møte forutsigbarhet

På Davanger skole lærer vi gjennom

  • tilpassede oppgaver og metoder etter elevens behov
  • konsekvent grensesetting og klasseregler
  • å være forberedt til timene
  • variert undervisning
  • individuell oppfølging

Lokalt tillegg ordensreglement for Davanger skole


Ledelse


Skolefritidsordning (SFO)


Skolehelsetjenesten


Felles dokumenter for Askøyskolene


Skjema for askøyskolene

Skjema for foreldre


Skjema for lag og foreninger


Skjema for skoleledelsen


Råd og utvalg


Nyttige lenker

Back to top