Send merknad til nabovarsel

Hvis du har merknader til nabovarselet, må du sende det til naboen eller ansvarlig søker. Naboen eller ansvarlig søker plikter å videresende dine bemerkninger til oss.

Sjenerende innsyn og utsiktstap er noe mange har merknader til. Kommunen foretar en vurdering av merknadene med hensyn til den ulempe tiltaket medfører for naboen. Dersom omsøkte tiltak er i tråd med reguleringsplan, lov og forskrift, skal tiltaket være til betydelig ulempe for naboen før kommunen har mulighet til å endre plassering eller høydeplassering.

Back to top