Behandlingsregler

  • Fristen for å klage er 3 uker fra du mottok vedtaket.
  • Har du ikke mottatt vedtaket er fristen 3 uker fra du ble kjent med vedtaket. Du kan vanligvis ikke klage senere enn 3 måneder etter at vedtaket ble fattet.
  • Klagen må være postlagt før fristen går ut.
  • Vi behandler klagen først og kan endre vårt vedtak. Klagen er normalt behandlet innen 8 uker.
  • Hvis vi ikke er enige i klagen sender vi den over til Statsforvaltaren for avgjørelse.
  • Klagen må være skriftlig.

Klagen sendes til

e-post:

eller i brev til:
Askøy Kommune
Plan og bygg
Klampavikvegen 1
5300 Kleppestø


Kan du klage selv om du ikke er direkte nabo?

  • Alle kan klage på et vedtak.
  • Det første vi må ta stilling til, er om du blir direkte berørt av tiltaket.
  • Dersom du ikke blir det, kan klagen bli avvist etter forvaltningslovens regler om klage.

Kontakt avdelingen

Back to top