Tveit barneskole skal utvides fra 270 elever til 600 elever fordelt på 7 klassetrinn og SFO. Dagens skole er oppført i 2 byggetrinn. Trinn 1 er fra 1979, trinn 2 fra 2004.

Byggearbeidet skal gjennomføres i to faser. Det første byggetrinnet omfatter et nybygg nord for eksisterende skole. Byggetrinn to omfatter rehabilitering og oppgradering av eksisterende bygg. Oppgradering av uteområdet er også omfattet av prosjektet. Et viktig premiss for prosjektet er at skolen skal kunne være i drift i byggeperioden. Det er derfor lagt opp til at nybygget bygges mens den gamle skolen er i drift.
Nybygget inneholder 14 vanlige klasserom, samt 3 spesialrom, flerbrukshall, skolekjøkken, bibliotek og musikkrom.


Hvor

Kollevågsvegen, 5310 Hauglandshella


Hvorfor

Skolen mangler areal til det elevtall den har i dag. Elevtallet er stigene de nærmeste årene.


Hvem

Veidekke Entreprenør AS skal bygge Tveit barneskole.


Når

Arbeidet med nybygget starter i desember 2016, og er forventet ferdig våren 2018. Når bygget er klart flyttes elevene hit og rehabilitering av eksisterende bygg kan påbegynnes. Det omfatter ombygging og rehabilitering av eksisterende bygg. Forventet ferdigstillelse er høsten 2019.


Kontaktinformasjon

Prosjektledere:

Arild Nordnes

Simon Ravn

Tveit barneskole skal utvides fra 270 elever til 600 elever fordelt på 7 klassetrinn og SFO. Dagens skole er oppført i 2 byggetrinn. Trinn 1 er fra 1979, trinn 2 fra 2004.

Byggearbeidet skal gjennomføres i to faser. Det første byggetrinnet omfatter et nybygg nord for eksisterende skole. Byggetrinn to omfatter rehabilitering og oppgradering av eksisterende bygg. Oppgradering av uteområdet er også omfattet av prosjektet. Et viktig premiss for prosjektet er at skolen skal kunne være i drift i byggeperioden. Det er derfor lagt opp til at nybygget bygges mens den gamle skolen er i drift.
Nybygget inneholder 14 vanlige klasserom, samt 3 spesialrom, flerbrukshall, skolekjøkken, bibliotek og musikkrom.


Hvor

Kollevågsvegen, 5310 Hauglandshella


Hvorfor

Skolen mangler areal til det elevtall den har i dag. Elevtallet er stigene de nærmeste årene.


Hvem

Veidekke Entreprenør AS skal bygge Tveit barneskole.


Når

Arbeidet med nybygget starter i desember 2016, og er forventet ferdig våren 2018. Når bygget er klart flyttes elevene hit og rehabilitering av eksisterende bygg kan påbegynnes. Det omfatter ombygging og rehabilitering av eksisterende bygg. Forventet ferdigstillelse er høsten 2019.


Kontaktinformasjon

Prosjektledere:

Arild Nordnes
Send e-post
Simon Ravn
Send e-post