Mappe Budsjett, økonomi, gebyrer og årsmelding

pdf Gebyrer og betalingssatser 2019

pdf Årsmelding og årsregnskap for 2013

pdf Årsmelding og regnskap 2016

pdf Årsmelding og regnskap 2015

pdf Budsjett 2018 og økonomiplan 2018 2021

pdf Budsjett 2017 og økonomiplan 2017 2020

pdf Budsjett 2016 og økonomiplan 2016 2019

pdf Budsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018

pdf Årsmelding og årsregnskap 2014