Tjenesteområder

Administrasjon og politisk ledelse | Levekår | Oppvekst | Teknisk | Areal og samfunn | Askøy kirkelige fellesråd | Askøyhallene KF

Oppgaveområde | Status | Utviklingstrekk og utfordringer | Satsingsområder og mål | Driftsbudsjett | Forklaring og konsekvens | Effektiviserings- og omstillingstiltak | Investeringsbudsjettet

Oppgaveområde | Utviklingstrekk og utfordringer | Satsingsområder og mål | Driftsbudsjett | Forklaring og konsekvens | Investeringsbudsjettet

Driftsbudsjett | Forklaring og konsekvens | Investeringsbudsjett

Driftsbudsjett | Forklaring og konsekvens

Oppgaveområde | Status | Utviklingstrekk og utfordringer | Satsingsområder og mål | Driftsbudsjett | Forklaring og konsekvens | Effektiviserings- og omstillingstiltak | Investeringsbudsjettet

Oppgaveområde | Status | Utviklingstrekk og utfordringer | Satsingsområder og mål | Driftsbudsjett | Forklaring og konsekvens | Effektiviserings- og omstillingstiltak | Investeringsbudsjettet

Oppgaveområde | Utviklingstrekk og utfordringer | Satsingsområder og mål | Driftsbudsjett | Forklaring og konsekvens | Effektiviserings- og omstillingstiltak | Investeringsbudsjettet

Back to top