Samfunnsplanens satsingsområder

Samfunnsplanen er kommunens overordnede og langsiktige styringsdokument.

Back to top