Oversikt over garantiansvar pr. 31.12.2016

Tall i hele 1.000 kroner

Garanti gitt tilOpprinnelig garantiansvarGarantiansvar per 31. 12Utløper
NORGES KOMMUNALBANK        
  Follese Fotballklubb 6 820 4 889 2024
  Ask bo- og omsorgssenter 36 000 25 920 2034
  Askøy kirkelige fellesråd 7 100 5 205 2038
  Askøy kirkelige fellesråd 4 353 2 292 2028
  Askøy kirkelige fellesråd 32 450 5 000 2046
  Askøy Produkter AS (Trigger Jobb AS) 22 500 21 289 2051
  Askøy Fotballklubb 1 970 433 2021
  Askøy Fotballklubb 20 900 18 350 2036
  NKS Olaviken Alderspsykiatriske sykehus 77 000 54 000 2036
NORDEA     
  Askøy Bowlingklubb 1 200 579 2024
DEN NORSKE STATS HUSBANK     
  Boliglån 485 144 2021
  Strusshamn barnehage (før: Foreldrelaget barnehage Askøy BA) 4 090 1 261 2026
  Lillebror barnehage (Knerten Krokås barnehage AS) 5 500 2 612 2031
  Knerten Krokås Barnehage (Knerten Krokås barnehage AS) 13 850 4 000 2040
KLP KOMMUNEKREDITT     
  Ramsøy idrettslag 1 800 200 2018
  Ask bo- og omsorgssenter, stiftelsen 5 000 2 800 2023
  Askøy kirkelige fellesråd 16 430 12 715 2037
  Nordsiden IL Askøy 2 800 1 867 2026
  Ask Friidrett 1 000 276 2020
  Bergenområdets interkommunale renovasjonsselskap (BIR) 250 000 16 118 2051
SOSIALKONTORET     
  Garantier depositum, 12 stk.   114  
Sum garantiansvar per 31.12.16    511 248 180 064  

 

Artikkelen tilhører rådmannens forslag til budsjett 2018, handlingsprogram og økonomiplan 2019 til 2021

Back to top