Om oss

Soltunet - avlastningsbolig og dagsenter med sansehus for mennesker med utviklingshemning.


Dagsenter og sansehus

Dagsenter er et tilbud om aktivitet, arbeidstrening og sosialt samvær på dagtid. Dagsentertilbudet vårt har åpent hver dag fra kl 8:00 til kl. 14:00. Her har vi plass til 55 personer, og aktivitetene er tilrettelagt den enkelte bruker. Utover disse aktivitetene har vi også fellesaktiviteter som den enkelte kan velge å delta på, f.eks. bading, bingo, kafè, diverse danseformer. Alle aktivitetene vi tilbyr er videreutviklet over lang tid, og tilpasset den gruppen vi henvender oss til. Målsettingen er at brukerne skal oppleve mestring, glede og velvære.

På ettermiddagstid legger vi til rette for fritidsaktiviteter for og tilpasset til utviklingshemmede barn og unge. Dette er aktiviteter som gis i samarbeid med skole og støttekontaktordningen i kommunen.

I dagsenteret har vi også innredet syv sanserom, og i senterets nærområde har vi sansehage med prydhage og nyttehage med drivhus hvor det dyrkes planter, frukt, grønnsaker og bær.

Kontakt oss


Avlastning

Avlastningsboligen er et tilbud for barn og unge med behov for spesielt tilrettelagte tjenester. Vi ønsker å være en forlengelse av hjemmet, og har som målsetting å tilby gode tjenester tilpasset hver enkelt.

Boligen ligger i naturskjønne omgivelser på Furuly, Erdal.

Telefon: 56 15 58 36


Ledelse

Leder er Irene Helland Vikøren - Telefon 45 29 06 12 - e-post

Back to top