Formål

Barn kan ha behov for behov for å være i beredskaps-, besøks- eller fosterhjem i kortere eller lengre perioder.


Beredskapshjem

Et beredskapshjem er et privat hjem som er særlig egnet til å ta imot barn både i akutte tilfeller og for kortere tidsrom. Barn bor midlertidig i beredskapshjem fordi de av ulike grunner ikke kan bo hjemme. Barn bor i beredskapshjemmet inntil en annen varig løsning er funnet; så som institusjon, fosterhjem eller at barna flytter hjem igjen til foreldrene.

Som beredskapshjem får dere et meningsfylt arbeid. Dere vil møte små og store utfordringer og mange gleder som vil engasjere både faglig og menneskelig.


Besøkshjem

Besøkshjem er helt vanlige hjem hvor barn og ungdom kan komme på besøk. Hvor ofte en mottar besøk avtales, men det er ofte snakk om helgebesøk og enkelte feriedager. Det er ingen krav til utdanning for å bli besøkshjem. Man kan være enslig eller leve i parforhold. Det viktige er at man er en trygg voksenperson og at man ønsker å være sammen med barn og ungdom.


Fosterhjem

Et fosterhjem tar imot barn når Barneverntjenesten har besluttet at det skal iverksettes et hjelpetiltak eller i forbindelse med en omsorgsovertakelse. Kommunen har ansvaret for å godkjenne og føre tilsyn med hjemmet.

Fosterforeldre vurderes nøye opp mot det enkelte fosterbarns individuelle behov. De viktigste kravene til deg er at du er i en stabil livssituasjon og har et sosialt nettverk - uansett om du er samboer, enslig eller gift. Som fosterhjem vil du få nødvendig opplæring.


Det er bruk for deg

Fosterbarn er som andre barn. Forskjellige. Felles for alle er behovet for voksne som gir trygghet, omsorg og kjærlighet.

For barna handler det ofte om det mange tar for gitt. Ha noen som hjelper med leksene, som følger på fotballtrening og heier fra sidelinjen. Vite at noen bryr seg, være en del av familien og ha en fast plass ved middagsbordet. Ha noen som sier "god natt" og som gjør at du sover godt. Hver natt.

Behovet for fosterhjem er stort og vi har mange barn som venter på å komme til et nytt hjem. Kanskje du eller noen du kjenner ønsker å få vite mer om mulighetene til å gjøre en forskjell i et barns liv.

Har du lyst på et mindre oppdrag enn det å være fosterhjem, kan besøkshjem eller tilsynsfører være noe for deg! Vi tilbyr opplæring på forhånd og veiledning underveis tilpasset det enkelte oppdrag.

Arbeidsgodtgjøring og utgiftsdekning følger gjeldende satser.


Kontakt avdelingen


Lenker

Back to top