Formål

Ring 55 55 33 39 – Økonomirådstelefonen i NAV. Her får du enkle råd og hjelp til sjølvhjelp.


Kvifor og korleis

  • Det er viktig å ta tak i økonomiske problem så raskt som mogleg, før dei blir for store.
  • Økonomirådstelefonen kan hjelpe deg å finne ei løysing.
  • Rådgjevarane driv ikkje saksbehandling, men gjev deg enkle råd om kva du sjølv kan gjera for å løyse situasjonen.
  • Dersom du har økonomiske problem av meir kompleks art og treng meir hjelp, losar rådgjevarane deg til rett instans.
  • Det er gratis å ringje oss frå fasttelefon.
  • Ringjer du frå mobiltelefon kan vi ringje deg tilbake dersom du ynskjer det.
  • Du treng ikkje seia kven du er for å få snakke med oss.

Lenkje


Back to top