Matombringing

Tilbud til hjemmeboende eldre eller funksjonshemmede som på grunn av høy alder eller andre årsaker ikke er i stand til å lage mat. For nærmere informasjon om tilbudet, ta kontakt med kommunen.

Maten skal være tilpasset mottakerens kultur/religion.

I Askøy kommune inngår tjenester som bestilling av varer og tilberedning av måltider i Tjenester for hjemmebaserte omsorg (hjemmesykepleie). Søknadsskjema sendes Forvaltningsavdelingen som fatter vedtak om slike tjenester.

Back to top