Formål

  • Dersom du har levd på sosialhjelp over lang tid eller står i fare for å komme i en slik situasjon, kan du få hjelp gjennom Kvalifiseringsprogrammet.
  • Kvalifiseringsprogrammet er et tilbud til deg om opplæring og arbeidstrening, og den oppfølgingen du trenger for å komme i arbeid eller meningsfull aktivitet.
  • Programmet gir også en mulighet for å avklare andre rettigheter til inntekt du kan ha dersom du ikke klarer vanlig arbeid.

Betingelser

I bestemmelsene for programmet gjelder også følgende:

    • Programmet skal være på full tid.
    • Du får lønn og vanlig ferie.
    • Du har rett på barnetillegg hvis du har barn og kan ha rett til bostøtte hvis du har egen bolig.

Mer informasjon


Kontakt oss

Back to top