Tilbud til de som bor i kommunale bofellesskap og omsorgsboliger om hjelp til praktiske gjøremål, enkle reparasjoner og vedlikeholdsarbeid.

Back to top