Om gratisprinsippet

Gratisprinsippet i barnehage og skole må ses i sammenheng med to bærende prinsipper som gjelder i oppvekstsektoren: Likeverd og inkludering. Både barnehageloven og opplæringsloven har dette nedfelt i formålsparagrafene. Vi må sørge for at alle tiltak, arrangementer og turer i barnehage og skole fremmer likeverd og inkludering - det vil si at ALLE skal være med på alt ut fra sine forutsetninger. Når det gjelder skoleturer, leirskole, ekskursjoner og skoleball der kommunen enten stiller lokaler, personell eller andre ressurser til bruk, er det å regne for et kommunalt arrangement. 

Det er utarbeidet en brosjyre om god forvaltning av gratisprinsippet. Den heter "KLOKE GREP - For å sikre gratisprinsippet i barnehage og skole i Askøy kommune". Teksten under er hentet fra denne brosjyren. 


Kloke grep i barnehagen

 • Reflektere over hvordan gratisprinsippet fungerer i egen barnehage. Er det aktiviteter der noen kan bli ekskludert på grunn av dårlig økonomi? Kan det gjøres noen endringer?
 • Bli bevisst på tegn som kan tyde på dårlig økonomi. Våg å snakke om dårlig økonomi og tilrettelegging med den det gjelder. 
 • Informere foreldre om mulighet for redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid. 
 • Ta initiativ til dialog med foreldre vedrørende gjennomføring av fødselsdager hjemme. 
 • Opprette et utstyrslager i barnehagen.
 • Arrangere eksempelvis solidaritetsaksjoner på en alternativ måte slik at alle kan delta. 
 • Diskutere hyppighet og pris vedrørende fotografering i barnehagen.
 • Bidra til kontakt mellom familier slik at barn kan arve klær og ustyr.
 • Arranger byttedager av klær og utstyr.

 Kloke grep i skole og SFO 

 • Reflektere over hvordan gratisprinsippet fungerer i egen skole/SFO. Er det aktiviteter der noen kan bli ekskludert på grunn av dårlig økonomi? Kan det gjøres noen endringer?
 • Bli bevisst på tegn som kan tyde på dårlig økonomi. Våg å snakke om dårlig økonomi og tilrettelegging med den det gjelder. 
 • Vær oppmerksom på familier som ikke har pc og tilgang til nødvendige systemer for lekser. 
 • Oppfordre elever til å møte på leksehjelpen for å låne pc og få hjelp til lekser. 
 • Arrangere eksempelvis solidaritetsaksjoner på en alternativ måte slik at alle kan delta.
 • Opprette et utstyrslager på skolen
 • Ha julekalender som ikke koster penger. Heller a en ordning med for eksempel 'hemmelig venn'.
 • Ta initiaitv til dialog med foreldre vedrørende gjennomføring av fødselsdager og andre klassearrangementer i lys av gratisprinsippet. 

 Kloke grep for foreldre

 • Reflektere over hvordan gratisprinsippet fungerer i forbindelse med klassearrangementer og bursdager. Er det aktiviteter der noen kan bli ekskludert på grunn av dårlig økonomi? Kan det gjøres noen endringer?
 • Arrangere byttedager der det er mulig å bytte sportsutstyr, klær eller lignende. 
 • Bidra til kontakt mellom familier slik at barn kan arve klær og utstyr
 • Diskutere hyppighet og pris vedrørende skolefotografering. 
 • Ta initiativ til å hjelpe familier som har utfordringer vedrørende transport, og tilby samkjøring.
 • Husk at gjenbruk  og mindre forbruk også er gode tiltak for miljøet. Det er en god vinkling på slike arrangementer!

Brosjyren: Kloke grep  

 

Back to top