NAV Askøy har et levekårsteam som gir utvidete tjenester til familier som ønsker hjelp til å få en enklere hverdag og støtte for å nå sine mål.

Levekårsteamet kan se på hele familiens situasjon, både voksne og barn, og sammen finne ut hva som er viktigst å jobbe med. Deltagelse i Levekår er frivillig, men fordrer at familien er motivert og deltar aktivt i samarbeid med veileder. Kontakt med familien er taushetsbelagt og foregår under samtykke.

Hva kan levekårsteamet hjelpe dere med?

Tjenesten er basert på gjensidig tillit og det er dere som tar avgjørelser på hva dere ønsker bistand til. Om familien din har behov for andre ting enn det som er nevnt her, så vil vi ha mulighet til å se på hvordan vi kan bidra til endring.

I Levekårstemaet tilstreber vi også å ha andre treffpunkter enn på NAV kontoret, gjerne hjemme hos familiene.

I samtale med veileder kartlegges familiens situasjon og det vil gjennomføres jevnlige samtaler etter avtale med deltager. Veileder kan bidra med koordinering av offentlige tjenester, frivillige tilbud til familier, og veiledning som kan bidra til å løse familiens hverdag.

Det kan være råd og veiledning om tema som er aktuelle for familien, som for eksempel:

 • Mulighetene til å få arbeid, arbeidspraksis, utdannelse, skrive CV, øve på intervju og å søke jobb.
 • Hjelp til å skaffe til veie dokumenter som NAV trenger i forbindelse med pågående saker i NAV, slik at saken ikke stopper opp.
 • Gi råd og veiledning angående daglig økonomi og forbruk, og sammen se på mulighetene til at inntekter kan økes og utgifter reduseres.
 • Vi kan undersøke om familien har fått de stønadene de kan ha rett på.
 • Hjelpe til med å skaffe oversikt over gjeld og gi råd og veiledning om hva som kan gjøres.
 • Vi kan være bindeledd til andre tjenester i kommunen.
 • Hvis familien leier bolig, er det noe med boligen de trenger hjelp med?
 • Bor familien i kommunal bolig har de en midlertidig kontrakt. Teamet kan hjelpe til med vurdering om familien fortsatt trenger kommunal bolig.
 • Sammen med familiene kan vi se på andre leiemuligheter, eventuelt om kjøp av egen bolig er mulig.
 • Vi kan snakke med familiens ungdommer om økonomi – nettbank – skatt - lånekassen og lignende.
 • Sammen med familien ser vi på muligheter for å bedre barnas hverdag, blant annet om det er aktuelt å delta på fritidsaktiviteter eller sommerjobb for ungdommer.

 

Samarbeid

Selv om du har kontakt med Levekårsteamet, vil du fortsatt ha oppfølging av din saksbehandler hos NAV.

Hvis dere ikke ønsker å møte oss på kontorene til NAV, kommer vi gjerne hjem til dere eller vi kan treffes et annet sted som måtte passe.


Kontakt

Hvis du ønsker å komme i kontakt med NAV Askøy Levekårsteamet

kan du kontakte oss på telefon 955 51 873.

Back to top