NAV Askøy har opprettet et levekårsteam og ansatt tre veiledere. Teamet gir utvidete tjenester til familier som ønsker hjelp til å få en enklere hverdag. Tilbudet er frivillig, men fordrer at familien er motivert og deltar aktivt.

Hvilken hjelp kan Levekårsteamet gi dere?

Teamet kan se på hele familiens situasjon, både voksne og barn, og sammen med dem finne ut hva som er viktigst å jobbe med.

Tjenesten baserer seg på gjensidig tillit og det er familien som avgjør hva de ønsker bistand til. Det kan være råd og veiledning om tema som er aktuelle for familien, som for eksempel:

 • Mulighetene til å få arbeid, arbeidspraksis, utdannelse, skrive CV, øve på intervju og å søke jobb.
 • Hjelp til å skaffe til veie dokumenter som NAV trenger i forbindelse med pågående saker i NAV, slik at saken ikke stopper opp.
 • Gi råd og veiledning angående daglig økonomi og forbruk, og sammen se på mulighetene til at inntekter kan økes og utgifter reduseres.
 • Vi kan undersøke om familien har fått de stønadene de kan ha rett på.
 • Hjelpe til med å skaffe oversikt over gjeld og gi råd og veiledning om hva som kan gjøres.
 • Vi kan være bindeledd til andre tjenester i kommunen.
 • Hvis det er problemer med språk – kan vi vurdere henvisning til språkopplæring.
 • Hvis familien leier bolig, er det noe med boligen de trenger hjelp med?
 • Bor familien i kommunal bolig har de en midlertidig kontrakt. Teamet kan hjelpe til med vurdering om familien fortsatt trenger kommunal bolig.
 • Sammen med familiene kan vi se på andre leiemuligheter, eventuelt om kjøp av egen bolig er mulig.
 • Vi kan snakke med familiens ungdommer om økonomi – nettbank – skatt - lånekassen og lignende.
 • Sammen med familien ser vi på muligheter for å bedre barnas hverdag, blant annet om det er aktuelt å delta på fritidsaktiviteter.

Hvis dere ikke ønsker å møte oss på kontorene til NAV, kommer vi gjerne hjem til dere eller vi kan treffes et annet sted som måtte passe.


Kontakt

Hvis du ønsker å komme i kontakt med Levekårsteamet kan du kontakte oss på telefon 55 55 33 33.

Back to top