Seremonien


Seremonirommet 

Seremonirommet ligger i 2. etasje i rådhuset. Det er god plass i rommet, og paret er velkommen til å ta med seg gjestene inn under seremonien. Det er plass til 20 gjester.

Fremmøte

Paret med følge må møte opp i god tid før avtalt tid for vigsel. Paret må vise legitimasjon før seremonien starter.

Vitner

To vitner må være tilstede under seremonien. Dette kan være forloverne eller to andre myndige personer paret har med seg.

Språk

Det kan på forhånd avtales at vigselen skal foregå på engelsk. Dersom paret verken forstår norsk eller engelsk, må paret selv ta med seg en kvalifisert tolk.

Seremonien

  • Det er satt av 30 minutter for hvert par.
  • Under seremonien blir formular for borgerlig vigsel lest opp.
  • Deretter blir paret spurt om de vil ha hverandre til ektefeller.
  • Til slutt undertegner paret, vitnene og vigsleren vigselsprotokollen.
  • Paret får etter dette en midlertidig vigselsattest.
  • Endelig vigselsattest blir ettersendt fra folkeregisteret.

Ringer

Det er anledning til å sette på ringer under seremonien. Vennligst gi beskjed om dette til vigsleren før seremonien starter.

Kunstnerisk innslag

Som en del av seremonien, ønsker enkelte å inkludere musikk eller diktlesing. Dere kan ta med egne instrumenter, eventuelt cd-spiller. Dersom kunstneriske innslag ønskes, må dere gi beskjed om dette på forhånd.

Fotografering

Fotografering og filming kan skje under og etter seremonien i forståelse med paret.

Vigselsrituale

Borgerlig vigselformular

Back to top