Bostøtte er en statlig støtteordning for deg som har lave inntekter og høye boutgifter. Det er kommunen som registrerer søknader og har kontakt med søkere, men det er Husbanken som fatter vedtak.

Boligen må være en godkjent helårsbolig og ha egen inngang, bad, toalett, kjøkkenløsning og mulighet for hvile.

loading...
Hvem kan søke?

www.husbanken.no kan du se hvem som kan få bostøtte, hvilke krav som gjelder for boligen og hvilke inntektsgrenser som gjelder.
Du kan også prøve bostøttekalkulatoren her Kan du få bostøtte? - Husbanken

 

Søknadsfrist

Søknadsfrist for bostøtte er den 25. hver måned, med utbetaling vanligvis den 20. i måneden etter

Får du et positivt vedtak blir søknaden automatisk videreført til neste måned

Slik søker du

Når du søker må du dokumentere boutgiftene

Hvis du leier må du legge ved:

• Kopi av signert leiekontrakt

Hvis du eier bolig må du legge ved:

• Dokumentasjon på innbetalte fellesutgifter 
• Kopi av nedbetalingsplan for boliglån.

Du kan søke om statlig bostøtte fra Husbanken her: www.husbanken.no

Kontaktinformasjon

Boligkontoret
Klampavikvegen 1
5300 Kleppestø
Telefonnummer: 56 15 80 00

Mail:

Hvordan klage på vedtak

Klagefrist er tre uker fra du mottar vedtaket. Klagen må inneholde begrunnelse for klagen og eventuelle nye opplysninger og dokumentasjon. Klagen sendes til boligkontoret som registrer klagen og videresender den til Husbanken.

 

Back to top