Ved akutt og alvorlig bekymring for barn eller ungdom kan du kontakte barnevernvakten.

Barnevernvakten er et tilgjengelig barnevern for barn, unge og deres pårørende i akutt krise. Barnevernvakten tar imot akutte meldinger hverdager og helg, hele døgnet, hele året.

Tilbudet er interkommunalt og er en del av Øygarden og Askøy kommune sin barnevernstjeneste. Barnevernvakten har kontor både på Sartor og Kleppestø Storsenter.

Åpningstid og telefonnummer

Barnevernvakten har ansvar for akuttberedskapen på barnevern området for Øygarden og Askøy kommuner og har åpent alle dager klokken 08.00 - 20.00.

Fra klokken 20.00 - 08.00 når du barnevernvakten på telefon 979 98 300.

loading...
Når bør jeg ta kontakt?

Ta kontakt dersom du selv blir utsatt for eller kjenner til at barn eller unge vert utsatt for:

  • vold eller vitne til vold
  • seksuelle overgrep
  • foreldre som ruser seg
  • omsorgssvikt
  • kjønnslemlestelse
  • tvangsgifte
Hva skjer når jeg tar kontakt?

Når du tar kontakt blir følgende vurdert:

  • om situasjonen kan løses ved hjelp av råd og rettledning
  • om situasjonen er alvorlig og det bør sendes melding til kommunen barnet bor i
  • om situasjonen er akutt og det bør settes i verk tiltak straks

Videre vil barnevernvakten vurdere om det er best å reise hjem til familien det gjelder, eller at oppfølging best kan skje hos barnevernvakten.

Hvordan ta kontakt?

Det er ulike telefonnumre du må bruke, alt etter når på døgnet du ringer.


Kontakt avdelingen

Back to top