Når pandemien avtar


Formål og omfang

 • ta hensyn til at pandemien ikke er over når man gradvis gjenopptar aktivitet
 • gjøre tiltak for å hindre tilbakefall
 • legge til rette for at ansatte og barn kan bearbeide sine inntrykk
 • legge til rette for at barnehagen, ansatte og barna kan lære av pandemien

Målgruppe

 • Ansatte

Ansvar og oppfølging

 • Styrer er i samarbeid med barnehageeier ansvarlig for å lage en plan for hvordan barnehagen skal håndtere situasjonen når pandemien avtar. Planen må ta hensyn til virkningene av pandemien.
 • Styrer må i samarbeid med barnehageeier og etter råd fra helsemyndighetene lage en plan for hvordan barnehagen kan bidra til å hindre tilbakefall.
 • Styrer må legge til rette for at barn og ansatte får bearbeide sine inntrykk.
 • Styrer må evaluere håndteringen av pandemien for å lære av dette.

Gjennomføring/aktivitet

Oppdatere seg på endrede tiltak

Barnehagen må hele tiden holde seg oppdatert på endringer i tiltak fra både sentrale og lokale myndigheter. En gradvis gjenopptakelse av aktivitet betyr ikke at pandemien er over.

Bidra til å hindre tilbakefall

Selv om pandemien eller den mest akutte fasen tar slutt i Norge, vil koronaviruset være til stede. Så lenge det ikke finnes noen effektiv vaksine eller behandling mot viruset, kan vi få tilbakefall. Barnehagene må være oppmerksomme på denne situasjonen, og fortsatt ta forholdsregler så lenge dette er anbefalt av myndighetene.

Bearbeide inntrykk og konsekvenser av pandemien

Når vi etter hvert vil oppleve en positiv utvikling, og mange vil uttrykke glede og lettelse over dette, må vi være oppmerksomme på at situasjonen har vært vanskelig for mange, og at enkelte fortsatt kan være preget av det de har opplevd. Barnehagen bør ta dette opp både i kollegiet og i barnegruppen når de er gamle nok til det:

 • Hvordan opplevde du koronakrisen?
 • Hva har vært det verste og hva er fortsatt vanskelig?
 • Hva kan vi gjøre med det som er vanskelig?
 • Hva tenker du om fremtiden?

Ta lærdom av krisen

De ansatte og bør også snakke om hva vi kan lære av koronakrisen.
Det kinesiske tegnet for krise er sammensatt av tegnet for fare og tegnet for mulighet. Til sammen blir det tegnet for krise. På tross av alt det vanskelige og farlige, hvilke muligheter har koronasituasjonen vist oss? Hva kan vi lære av situasjonen? Kanskje ser vi nå betydningen av noe som vi savnet under krisen?

Temaer som kan tas opp:

 • Under en krise ser vi hvor avhengig vi er av hverandre.
 • Hva betyr egentlig mest for oss?
 • Hva kan vi egentlig unnvære?
 • Hva betyr barnehagen for oss?
 • Hva vil vi endre på i fremtiden?

Avvik

Avvik meldes i kvalitetssystemet