Informasjon og rutiner for ansatte - pandemi


Formål og omfang

Gi ansatte fortløpende og samordnet kunnskap og informasjon om:

 • hvordan man kan forebygge smitteoverføring blant barna
 • hvordan ansatte skal verne seg mot smitte og ta vare på seg selv
 • hvordan man skal møte mistanke om smitte
 • hvordan man skal møte spørsmål og engstelse fra barn og foresatte
 • hvordan prosessene blir gjennomført ved overflødige ressurser i barnehagen
 • hvordan de ansatte blir ivaretatt

Målgruppe

 • Ansatte

Ansvar og oppfølging

 • Styrer er ansvarlig for at ansatte har oppdatert kunnskap for å kunne verne seg selv mot koronasmitte, hindre smittespredning hos barn, følge opp smittede barn tilknyttet barnhagen og møte reaksjoner hos barn og foresatte.
 • Styrer er ansvarlig for å informere ansatte om prosesser som berører deres arbeidsforhold


Gjennomføring/aktivitet

 • Utarbeide rutiner for å hindre smitte Så lenge barnehagene er stengt, er det liten fysisk kontakt med barna. Straks barnehagene delvis eller helt åpner igjen, må det foreligge regler og informasjon om hvordan man skal forholde seg:
 • rutiner for håndhygiene og hilsemåter
 • rutiner for bruk av papir ved nysing, kasting av papir og håndvask
 • rutiner for avstand mellom barn og ansatte • rutiner for antall i hvert rom
 • vurdering av hvilke aktiviteter som kan gjennomføres
 • regler for opptreden i fellesareal
 • regler for opptreden i uteareal

Utarbeide rutiner for omgang mellom ansatte og barn

Følgende problemstillinger bør vurderes før barnehagene åpner igjen: 

 • Hvor nærme skal ansatte være barna ved veiledning?
 • Hvor nærme skal ansatte være et barn som trenger trøst?
 • Hvor nærme skal ansatte være barn som er i konflikt?
 • Hvilket beskyttelsesutstyr skal ansatte bruke for å rydde opp og gjøre rent etter barna?
 • Når skal ansatte holde seg hjemme ved forkjølelse og mistanke om smitte?
 • Når skal barna holdes hjemme?

Utarbeide rutiner for håndtering av mistanke om smitte

Følgende forhold bør planlegges før barnehagene åpner igjen:

 • Hvor skal et barn man mistenker har blitt syk i barnehagetiden, oppholde seg?
 • Hvem skal hente barnet i barnehagen?
 • Hvem har barnet vært i kontakt med, og hvordan skal man forholde seg til disse?
 • Hvordan skal man forholde seg til ansatte som barnet har vært i kontakt med?

Gi informasjon om oppfølging av utsatte barn

Barnehagens ansatte er i utgangspunktet ofte de nærmeste til å oppdage at barn blir utsatt for vold og overgrep, eller har det vanskelig hjemme av andre årsaker. At barn og foreldre nå i langt større grad skal være hjemme sammen, med mer isolasjon fra både familie, venner og naboer, kan gjøre at situasjonen tilspisser seg. I denne situasjonen, når de ansatte ikke møter barna fysisk, bør de prøve å fange opp signaler når de snakker med foresatte eller barna.
Det samme gjelder når barnehagene åpner igjen, og barna har vært i denne hjemmesituasjonen over tid.

Vær oppmerksom på signaler og endringer hos barna.

 • Barnehagene bør gå gjennom sine rutiner for å følge med på situasjonen og gripe inn ved mistanke.
 • Hvilke rutiner skal ansatte ha for å holde personlig kontakt med barna?
 • Hvilke tegn og symptomer skal man høre etter og se etter?
 • Hvordan skal ansatte dele bekymringer og mistanker?
 • Hva er varslingsrutinene?
 • Hvordan overholde taushetsplikt i slike saker?
 • Hvordan og når skal varsling til barnevernet skje?

Oppfølging av engstelige barn

Barna kan bli engstelige for situasjonen som pågår, og det kan fort spre seg. Barnehagen bør ha rutiner for hvordan man tar opp frykten med barna, og det bør tas stilling til følgende:

 • Hvor mye tid skal ansatte bruke på å følge opp engstelige barn?
 • Skal ansatte ta opp tematikken systematisk eller håndtere det om det tilfeldig dukker opp?
 • Er det kun pedagogisk leders oppgave eller skal ansvaret for oppfølging fordeles?
 • Ivareta de ansatte Det er viktig at ansatte blir ivaretatt i denne svært krevende situasjonen. Styrer bør organisere en kollegastøtteordning.

Avvik

Avvik meldes i kvalitetssystemet