Styrer

Smittehygiene | Oppfølging ansatte | Oppfølging av foresatte | Planer | Dokumentere tiltak

Dokumentere tiltak i barnehagen og følge opp ansatte og barn

Lage plan for hva som er viktig når pandemien avtar

Gi informasjon og rutiner for de ansatte

Følge opp de ansattes arbeidssituasjon

Gi informasjon om smittehygiene og lage rutiner for gjennomføring

Back to top