Sykdom hos barn eller i barnets nære relasjoner - pandemi

Formål og omfang

 • Barnet og hjemmet skal føle seg ivaretatt av barnehagen.
 • Barnet og hjemmet skal ha en tillitsperson utenfor familien å snakke med.
 • Pedagogisk leder skal opprettholde funksjonen som en trygghet og viktig støttespiller i barnas liv også i en unntakstilstand.

Målgruppe

Ansatte


Ansvar og oppfølging

Pedagogisk leder har hovedansvaret for kontakt med hjemmet til barn som rammes av smitte og sykdom. Normalt må kontakten skje telefonisk eller digitalt, gjerne på en måte som gjør at man kan se hverandre.


Gjennomføring/aktivitet

Ta kontakt

Smitte eller sykdom kan ramme barnet selv eller noen i barnets nære relasjoner. Når barnehagen får informasjon om dette, bør pedagogisk leder ta kontakt med foresatte.

Det vil være godt for foresatte og barn å vite at barnehagen vet om situasjonen, og at det er noen man kan drøfte den med:

 • Når barna er atskilt fra barnehagen under de rådende tiltakene, vil gjerne reaksjonene forsterkes.
 • Situasjonen fremstilles gjerne som dramatisk i barnets omgivelser, og det vil gjerne føre til frykt.

Still åpne spørsmål til de foresatte:

 • Hva er situasjonen?
 • Hvor er du eller den som er syk?
 • Hva tenker du om det som skjer?
 • Hva er formidlet til barnet om situasjonen?
 • Hvordan har barnet det?
 • Hva kan jeg formidle til barnehagens ansatte og barn om det som har skjedd?

Tilby deg å snakke med barnet på Skype, Facetime, Teams eller lignende plattform som gjør at dere kan se hverandre.

Hold kontakten

Gi uttrykk for at du vil holde kontakten. De foresatte kan også ta kontakte med deg. Temaer i fortsettelsen vil kunne være:

 • endring av rutiner i barnets hverdag
 • fravær av omsorgspersoner i barnets liv
 • å måtte ta hensyn og sette egne behov til side
 • endring i ansvarsforhold i barnets hverdag
 • usikkerhet, bekymring og ensomhet hos barnet
 • grubling over eksistensielle spørsmål hos barnet

Avvik

Avvik meldes i kvalitetssystemet

Back to top