Barn opplever dødsfall - pandemi

Formål og omfang

 • Barnet og hjemmet skal føle seg ivaretatt av barnehagen.
 • Barnet og foresatte skal ha en tillitsperson utenfor familien å snakke med som forstår barnets utvikling og behov.
 • Pedagogisk leder skal opprettholde funksjonen som en trygghet og viktig støttespiller i barnets liv også i en unntakstilstand.

Målgruppe

Ansatte

Ansvar og oppfølging

Pedagogisk leder har hovedansvaret for kontakt med barn som har mistet en av sine kjære. Normalt må kontakten skje telefonisk eller digitalt, gjerne med en løsning som gjør at man kan se hverandre.

Gjennomføring/aktivitet

Ta kontakt med foresatte og barnet

Om barnehagen får informasjon om dødsfall i et barns nære relasjoner, bør pedagogisk leder ta kontakt med en av de foresatte for å få bekreftet situasjonen og gi støtte. Still mest mulig åpne spørsmål:

 • Hvordan står det til?
 • Hvordan går det med familien?

Får du bekreftet dødsfallet, så gi uttrykk for medfølelse.

 • Spør om den foresatte vil fortelle hva som skjedde?
 • Hvor skjedde dødsfallet?
 • Har du snakket med barnet om det som har skjedd?
 • Hvordan tar barnet det?
 • Er barnet i karantene på grunn av smittefare?
 • Er det noe barnehagen kan hjelpe til med?

Dersom barnet ikke er satt i karantene på grunn av smittefare, nevn muligheten for et tilbud til barn som er i en vanskelig situasjon. Det kan være snakk om noen timer om dagen, der man tar forholdsregler i kontakten med andre. Barn har behov for trygghet, og å snakke om det som er vanskelig når de vil. Dette har de ansatte i barnehagen kompetanse på.

Det vil også kunne være til hjelp for familien i en vanskelig situasjon. Be de voksne tenke på det, men ikke si noe til barnet før tilbudet eventuelt er avklart.

Viktig: For mindreårige elever må videreformidling av taushetsbelagte opplysninger avklares med foresatte. Si at du vil ringe på igjen i morgen. Om eleven vil ringe før det, er han/hun velkommen til det. Det kan være godt å ha noen å snakke med.

Holde tett dialog med foresatte

Ha gjerne daglig kontakt med foresatte i fortsettelsen. Ta eventuelt opp igjen spørsmålet om det er aktuelt å gi barnet et tilpasset tilbud i barnehagen, og drøft eventuelt det praktiske:

 • omfang og tidspunkt
 • bringe- og hentesituasjonen
 • hvem andre som er der av barn og voksne

Et alternativ er at barnehagen har jevnlig kontakt med barnet på Skype, Facetime, Teams eller annen plattform som gjør at man kan se hverandre.

Barnets sorg

Snakk om hvordan barn sørger, og hva foresatte bør være oppmerksomme på når de snakker med barna. Understrek viktigheten av at barna blir snakket med:

 • Barn er på og av i sin sorg. Når de ønsker å snakke, bør voksne ha tid til dem.
 • De leker gjerne dødsfall og begravelse. Barnets tegninger kan være en god måte å få kontakt med tankene deres på.
 • Vi må snakke ærlig og direkte om døden, og ikke omskrive det som har skjedd med begreper som å «sovne inn» eller «gått bort». Snakk om livet som tok slutt og hva det innebærer. Det vi skal legge i graven eller kremerer, er kun et skall uten liv. 
 • De minste barna har et sirkulært tidsbegrep: Ting som skjer, gjentar seg i faste rytmer. De kan derfor tro at den som er død, vil bli levende igjen. Forklar at døden er noe endelig.
 • Barn er veldig opptatt av hvorfor døden skjer. Det er gjerne forbundet med skyld. Det er viktig å presisere at det er ikke er barnets skyld at døden skjedde.
 • Det er viktig at barn ikke blir holdt utenfor.

Har foresatte eller barnet spørsmål, kan det tas opp med barnehagens ansatte.

Orientere kolleger

Styrer orienter kolleger ut fra hva man har blitt enige med foresatte om. Informasjon som er relevant for kollegene:

 • Hva er barnets situasjon?
 • Hva har barnehagen tilbudt av tiltak?
 • Hva gjør barnehagen i forbindelse med begravelsen?
 • Hva gjør barnehagen overfor andre barn?

Oppfølging i forbindelse med begravelse

Se rutiner ved dødsfall.


Avvik

Avvik meldes i kvalitetssystemet