Formål og omfang

 • møte barnets frykt for koronaviruset ved å ta det på alvor og snakke om det
 • avdekke frykt ved å få tak i barnets tanker og reaksjoner
 • gi saklig informasjon som kan dempe frykten
 • henvise videre for hjelp når dette vurderes som nødvendig

Målgruppe

Ansatte


Ansvar og oppfølging

Pedagogisk leder har hovedansvaret for kontakt med barna i barnehagen. Normalt må kontakten skje via foresatte, telefonisk eller digitalt, gjerne med en løsning som gjør at man kan se hverandre. Temaet bør tas opp med foresatte, og gjerne i personlige samtaler med barnet, og pedagogisk leder må vurdere om barnet bør henvises til helsestasjon.


Gjennomføring/aktivitet

Forstå hva som skaper frykt

Frykt hos barn kan ha flere årsaker:

 • De kan ha mangelfull og ubalansert kunnskap.
 • De opplever mye dramatisk og negativ omtale, både hjemme og kanskje i bruddstykker gjennom media.
 • Det som er nytt og ukjent, kan skape frykt.
 • Ekstraordinære tiltak som stenging av barnehagen, sosiale restriksjoner og isolasjon forsterker frykten.
 • De opplever kanskje alvorlige situasjoner på nært hold.
 • Enkelte barn vil være ekstra sårbare ut fra mennesketype, hva de har opplevd, livssituasjon og alder.

Pedagogisk leder og andre i barnehagen bør drøfte hvem som er mest utsatt. Det bør tas kontakt med foresatte for å høre hvordan barna har det, og de man oppdager sterke reaksjoner hos, bør følges tett opp.

Håndtere frykt hos enkeltbarn

Når det kommer frem at enkeltbarn er ekstra engstelige, kan man gi følgende råd til foresatte:

 • Lytt til barnet, og ikke avvis grunnen til frykten.
 • Spør hva barnet frykter mest.
 • Spør om barnet tror at det er sannsynlig at det vil skje.
 • Be barnet begrunne hvorfor han/hun tror det kan skje.
 • Fortell barnet fakta: at mange kan bli smittet, men svært få blir alvorlig syke.
 • Barn blir svært sjelden alvorlig syke.
 • I Norge er det satt i verk mange tiltak for å forhindre at mange blir syke.
 • De som blir alvorlig syke, blir innlagt på sykehus, men det er et fåtall.

Vurder eventuelt om det er hensiktsmessig med råd fra eller samtale med helsesykepleier.

Håndtere frykt i barnegruppen

Når det er aktuelt å samles i barnehagen igjen, vil koronaviruset fort bli et tema. Dersom ett eller flere barn gir uttrykk for engstelse, kan man ta det opp i barnegruppen:

 • Spør hva andre tenker om koronaviruset.
 • Spør om det er andre som er engstelige.
 • Spør hva de tenker er det verste som kan skje.
 • Spør hvor stor sannsynlighet det er for at det de frykter vil skje.
 • Fortell barna fakta: at mange kan bli smittet, men svært få blir alvorlig syke.
 • De som blir alvorlig syke blir innlagt på sykehus, men det er et fåtall.
 • Spør om barna har snakket med de hjemme om bekymringen, og oppfordre dem eventuelt til det.

Avvik

Avvik meldes i kvalitetssystemet

Back to top