Vi sender ut tilbud til e-postadressen du oppga i søknaden. Du må svare på tilbudet i søknadsportalen.


Tilbud om plass ved supplerende opptak

Plasser som blir ledige utenom hovedopptaket tildeles fortløpende til aktuelle søkere. Vi kan ikke si hvor lang tid det vil ta før du får tilbud om plass. Ventetiden er avhengig av når det blir ledige plasser i barnehagene.


Tilbud om plass i hovedopptaket

  • De første tilbudene (den første opptaksrunden) sendes ut medio mars.
  • Etter hver opptaksrunde blir det nye ledige plasser fordi noen takker nei til tilbud, bytter barnehage, eller sier opp plassen sin. Disse plassene tilbys søkere i neste opptaksrunde. Søkere som får tilbud i senere opptaksrunder kan derfor også få tilbud om plass i ønsket barnehage.

Frist for å svare

Svarfrist er åtte dager. Svarer du ikke innen fristen mister du plassen. Du svarer på tilbudet i søknadsportalen.


Dersom du takker ja til tilbud om plass

  • Lovfestet rett til plass i hovedopptaket er oppfylt når du får tilbud om plass i Askøy kommune, uavhengig av om du har fått tilbud i ønsket barnehage eller ikke.
  • Har du fått tilbud om barnehageplass, men ikke på ditt første ønske, kan du velge å takke ja til plassen og fortsatt stå på venteliste til den barnehagen du ønsker først.
  • Har du barnehageplass fra før, må du si opp plassen du har i søknadsportalen.

Dersom du takker nei til tilbud om plass

  • Takker du nei til tilbud med ditt 2., 3. eller 4. barnehageønske, kan du stå på venteliste til omsøkte barnehager med høyere prioritet. Du må da krysse av for tilbud om å stå på venteliste. Takker du nei til ønske nr. 1 slettes din søknad, og det må søkes på nytt om det senere ønskes plass.
  • Takker du nei til tilbud om plass i hovedopptaket, kan du risikere å måtte vente til neste hovedopptak for å få et nytt tilbud, fordi få plasser blir ledige utenom hovedopptaket.
  • Dersom du allerede har barnehageplass, mister du ikke denne plassen dersom du takker nei til nytt tilbud.
  • Lovfestet rett til plass i hovedopptaket er oppfylt når du får tilbud om plass i Askøy kommune, uavhengig av om du har fått tilbud i ønsket barnehage eller ikke.

  • Les mer om Oppsigelse 

Klage på tilbud om plass

Du kan klage ved hovedopptaket dersom du mener det er begått en saksbehandlingsfeil, eller hvis du ikke har fått innfridd ditt første eller andre ønske om plass. Klagefristen er tre uker etter du mottok vedtaket. Klagen sendes Askøy kommune, Sektor barnehage, Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø.

Dersom Sektor Barnehage imøtekommer klagen skal du tilbys første ledige plass etter at barn med lovfestet rett til prioritet er tilbudt plass. Hvis du ikke får medhold i klagen, går saken videre til klagenemda i kommunen.


Kontakt

Back to top