Søke, bytte,si opp plass

Slik søker du | Slik bytter du | Slik søker du permisjon | Si opp barnehageplass

Lurer du på hvordan du skal søke om plass i en barnehage?

Tilbud om plass i barnehage | Svarfrist | Klage på tilbud om plass | Dersom du takker ja eller nei

Informasjon om oppsigelse og permisjon i kommunal og privat barnehage

Back to top