Generell informasjon

Det fremtidige behovet for barnehageplasser i kommunen påvirker mulighetene for at søknaden om finansiering blir innvilget. Pr. 15/12 - 2021 var det ca. 450 ledige barnehageplasser i Askøybarnehagene. Det er tilstrekkelig for å møte veksten i kommunen i mange år fremover.

For å starte barnehage må du først søke om å få barnehagen innlemmet i den kommunale finansieringsordningen for barnehager. Dersom søknaden blir godkjent vil barnehagen kunne få tilskudd etter gjeldende regelverk, og dette må være avklart før barnehageprosjektet settes i gang.

Send søknaden til Askøy kommune, Sektor barnehage, Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø.


Finansiering

Hvis det blitt gitt tilsagn om tilskudd, vil den nye barnehagen få støtte på lik linje med etablerte barnehager. Vilkår for å få tilskudd er at prosjektet blir ferdigstilt i tråd med fremdriftsplanen, og at barnehagen har de formelle tillatelsene i orden ved etablering av barnehagen. Dette gjelder for eksempel omregulering, brukstillatelse og godkjenning etter barnehageloven. Se avsnittet om lokale føringer i Plan for barnehageutbygging.


Tilskudd til private barnehager

Staten rammefinansierer barnehagesektoren, og kommunen har finansieringsansvar for barnehagene på Askøy. Tilskuddssatsene til private barnehager beregnes ut fra kostnader til ordinær barnehagedrift i kommunens regnskap. 

Driftstilskudd til private enkeltstående barnehager pr. hel plass - 2023Beløp         
Sats barn under 3 år kr. 253.544,-
Sats barn over 3 år kr. 124.619,-
Driftstilskudd til barnehager som inngår i en sammensetning med to eller flere barnehager pr. hel plass - 2023                                                                           
Sats barn under 3 år                       kr. 250.984,- 
Sats barn over 3 år                       kr.123.196,-

Kapitaltilskudd

Kapitaltilskudd reguleres i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager. Kommunen skal gi kapitaltilskudd til private ordinære barnehager per heltidsplass ut fra barnehagebyggets byggeår. Alle private barnehager i Askøy kommune er bygget før 2013.

Jfr. forskriftens § 6 skal kommunen gi kapitaltilskudd til private ordinære barnehager per heltidsplass på 11 800 kroner.

Hvis den private ordinære barnehagen er ny eller har en stor økning i godkjent areal, skal kommunen gi barnehagen kapitaltilskudd per heltidsplass for dette arealet ut fra barnehagens godkjenningsår etter følgende tabell:

Godkjenningsår

Kroner per heltidsplass

2015–2017

22 900

2018–2020

26 000

2021–2023

29 200


Godkjenning for drift

Før en barnehage kan settes i drift må den godkjennes av kommunen. Barnehageeier forplikter seg til å drive virksomheten i tråd med gjeldende regelverk, både med hensyn til pedagogisk innhold, helse, miljø og sikkerhet.

Søknaden om godkjenning sendes til Askøy kommune, Sektor barnehage, Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø.

 

Back to top