Folkehelseinstituttes veiledere om smitte i barnehage og skole, her finner dere informasjon om tiltak for å begrense smittefare osv