Barnehagene skal søke kommunene om kompensasjon for tap av inntekt i den perioden barnehagen må holde stengt.

Se udir.no for mer om ordningen, beregninger og maler for søknad:  www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/barnehage/foreldrebetaling/kompensasjon-til-private-barnehager-for-refundert-foreldrebetaling-til-barnehager/

Vennlig hilsen
Utdanningsdirektoratet