Kvalitetsarbeid er en kontinuerlig prosess integrert i den daglige virksomheten, og skal bidra til at barnehagen utvikles som en lærende organisasjon. Våre planer skal være styringsdokumenter for utviklingsarbeid, og legge grunnlaget for arbeidet med å sikre og videreutvikle kvaliteten. Planene skal synliggjøre og gi informasjon om de prioriteringer som er gjort av Askøy kommune når det gjelder det pedagogiske arbeidet.

 

Kvalitets- og utviklingsplaner


Handlingsplaner


Rutiner og veiledere


Kontakt

Back to top