Barn skal oppleve at det er en sammenheng mellom barnehage og skole. Derfor skal barnehagen legge til rette for at barn får en god avslutning på barnehageperioden, og at de er forberedt til å begynne på skolen.

I Askøy kommune har vi en felles handlingsplan og rutinebeskrivelse for å sikre et godt samarbeid og en god overgang fra barnehage til skole. Planen har fokus på kunnskaper, ferdigheter og holdninger fra barnehagestart til og med 1. trinn. Alle barnehager og skoler følger handlingsplanen og rutinebeskrivelsen.

Informasjon om barnehagens planer for barns overgang fra barnehage til skole finner du i årsplanen.


Informasjon til skolen om barnet

For at skolen skal kunne legge best mulig til rette for ditt barn, er det nyttig for skolen å få informasjon om hva barnet ditt kan, og hva det eventuelt trenger ekstra hjelp til. Før skolestart vil derfor barnehagen fylle ut et skjema sammen med deg, og sende det til skolen, hvis du samtykker til det.

Skjemaet er kun tilgjengelig for ansatte som har behov for informasjonen.


Vil du vite mer?


Kontakt

Back to top