Alle barn og unge har rett til eit trygt og godt barnehage- og skulemiljø.

Mobbeombodet i Vestland  er eit tilbod til alle barn og unge (og deira foreldre) som opplever å ikkje ha det bra i barnehagen eller på skulen.

 Mari-Kristine Morberg og Aina Drage er mobbeombod for barn og unge i Vestland. Dei rettleiar i saker som handlar om psykososialt miljø, barnets rettar og korleis du kan gå fram om du ikkje har det bra.

Alle kan ta kontakt med mobbeombodet, til dømes på telefon 57 30 03 33. Du kan òg følgje ombodet på Snapchat (mobbeombod) eller Facebook.

Du kan lese meir om ombodet og kva ho kan hjelpe deg med på https://www.vestlandfylke.no/utdanning-og-karriere/hjelp-i-skulekvardagen/mobbeombodet/

Back to top