I Askøy kommune gjennomføres det en årlig foreldreundersøkelse i kommunens barnehager, både kommunale og private. Foreldreundersøkelsen er en frivillig undersøkelse der foreldre får si sin mening om barnehagetilbudet, inkludert barnas trivsel og samarbeidet mellom hjem og barnehage. Dette er en nasjonal undersøkelse utarbeidet av Utdanningsdirektoratet. Besvarelsen er anonym og foretas i november. 

Barnehagene på Askøy jobber hele tiden med å skape bedre kvalitet i barnehagen. Da er det viktig å få vite hvordan foresatte opplever tilbudet. Ved å svare på spørsmålene gir dere en god oversikt over hva barnehagene bør bli bedre på.

Foreldreundersøkelsen er først og fremst et verktøy for den enkelte barnehage, men gir også viktig informasjon om foreldrenes opplevelse av barnehagetilbudet på nasjonalt nivå.


Hvordan utføres foreldreundersøkelsen?

Undersøkelsen foregår på nettet. Det er barnehagen selv som inviterer foreldre til å delta. Det sendes ut én invitasjon per barn. Dersom du ikke har tilgang til PC, kan barnehagen være behjelpelig med dette.

Deltakelse i undersøkelsen er naturligvis frivillig, men vi håper at foresatte kan bruke tid på undersøkelsen, og på denne måten hjelpe vår kommune å skape bedre barnehager.

På alle spørsmål svarer foreldrene på en skala fra 1-5 der 1 er dårligst og 5 er best. Man kan også svare «vet ikke». Undersøkelsen har ca. 30 spørsmål, fordelt på ni hovedområder/ indekser. Barnehagen og kommuner kan se resultatene og svarfordeling på alle spørsmål i en egen portal.


Resultater

Undersøkelsen viser blant annet om foreldre er fornøyde eller misfornøyde med barnehagetilbudet.

Les mer om foreldreundersøkelsen og utvalgte resultater for den enkelte barnehage på Utdanningsdirektoratet og Barnehagefakta sine sider::

Udir foreldreundersøkelse barnehage

Barnehagefakta

Den enkelte barnehage ved styrer skal:

  • Presentere resultat både for ansatte og foresatte.
  • La ansatte og foresatte være med i prosessen med å velge ut forbedringsområder og komme med forslag til tiltak.
  • Lage oversikt over forbedringsområder med mål, tiltak, tidsfrist og ansvar.
  • Følge opp mål og tiltak, og lage en vurdering av måloppnåelse.
  • Evaluere igangsatte tiltak.

Administrasjonen i Sektor barnehage skal:

  • Presentere resultater som angår hele barnehagesektoren til alle styrerne.
  • Følge opp barnehager med bakgrunn i bekymring rundt resultat.
  • Vurdere om det er områder Sektor Barnehage bør følge opp.
  • Informere om resultateter til politikere i Utvalg for oppvekst og levekår (UOL)

 

Back to top