Previous Next
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Velkommen til oss 

Tveit barnehage er en kommunal barnehage som ligger flott til med turområder, Tveitevannet, Tveit skole og Tveit kirke i umiddelbar nærhet.

Vi har 4 avdelinger; 2 avdelinger for 0 – 3 år og 2 avdelinger for 3 – 6 år. Det er en flott skog på uteområdet som vi kaller «Klatreskogen». Her er gapahuk og bålplass, div klatretau og trær til å klatre i og busker til å gjemme seg under. Personalet samarbeider på hele huset og har gode rutiner for en trygg overgang fra liten til stor avdeling. Vi har et godt samarbeid med Tveit skole om overgang fra barnehage til skole med flere treffpunkt i løpet av det siste barnehageåret.

Gå gjerne inn på vår facebookside.


Slik jobber vi

VÅRT MOTTO ER: TRYGGHET – LÆRING – GLEDE, der voksne er tilstede

Barnehagen vår er et sted der både barn og voksne trives, føler seg sett og hørt og får utfolde seg kreativt både inne og ute. Satsingsområdene i år er: Vennskap og tilhørighet, Bærekraftig utvikling og Sang og musikk.

Vi legger grunnlaget for en mobbefri oppvekst. Vi er tilstede for barna i hverdagen og er opptatt av at barna skal oppleve vennskap og få gode relasjoner til andre barn og voksne. Alle barn skal oppleve at de er en viktig del av fellesskapet. De skal få bli kjent med seg selv og sine følelser og oppleve mestring på å være sammen og forholde seg til hverandre på en god måte.

Vi er mye ute, går på tur i nærmiljøet og naturen og får brukt kroppen i variert terreng. Barna skal få mestringsfølelse med aktiv bruk av hele kroppen. Vi ønsker å gi barna et godt grunnlag for å ta vare på seg selv og sine omgivelser og ha et bevisst forhold til bærekraftig utvikling.

Barnelitteratur er viktig for oss, for å gi gode opplevelser og som språkstimulering i hverdagen. Barna bruker da språket aktivt, og ved bruk av konkreter deltar barna i bøkenes historier.

Vi jobber for at:

  • Barna skal oppleve at barnehagen er en arena der grunnlaget for livslang læring legges

  • Barna skal være trygge og utvikle god selvfølelse som gir dem mot til å ytre sine tanker og delta i et demokratisk samfunn

  • Barna skal oppleve å ha venner, og de skal få oppgaver og utfordringer som gir dem mestringsglede i hverdagen

I årsplanen kan du lese mer om våre satsingsområder og hvordan vi jobber for at barna skal oppleve en trygg hverdag med læring og glede.

pdf Årsplan for Tveit barnehage 20 21 PDF (1.75 MB)


Kontakt

Barnehagens styrer: Siren Kvist Holm

Telefon: 56 15 53 20

E-post: 

Barnehagens adresse:  Kollevågvegen 201, 5310 Hauglandshella


Avdelinger

Maurtuen (0-3 år)

Telefon: 409 14 655

Vepsebolet (0-3 år)

Telefon: 970 51 756


Harestuen (3-6 år)

Telefon: 409 14 654

Revestuen (3-6 år)

Telefon: 970 51 731


Råd og utvalg

Foreldrerådet består av alle foreldre / foresatte i barnehagen.

Samarbeidsutvalget (SU) for Tveit barnehage er:

• To foreldrerepresentanter –  Adam Egeland og Benedicte Øvrebø
• To personalrepresentanter – Randi Irene Sel Skråmestø og Anita Bjerk
• En eier-representant (politisk) – Vibecke Eliassen

Styrer informerer og legger frem saker av betydning for Samarbeidsutvalget


Nøkkelinformasjon

Åpningstid: kl. 7.00 til 16.30

Antall avdelinger: 4

Barnehagen er stengt:

• julaften og nyttårsaften
• fra kl 12:00 dagen før Skjærtorsdag
• 5 planleggingsdager pr år

Planleggingsdager 2021-2022: 

  • 13. september 2021
  • 5. november 2021
  • 28. januar 2022
  • 18. mars 2022
  • 26. mai 2022
     

Pris: kr 3.135 pr. måned. 

Pris for mat: kr 300 pr. måned

Regler for redusert pris, søskenrabatt og betaling

Foreldretilfredshet og annen faktainformasjon om Tveit barnehage finner du på  Barnehagefakta.no


Felles for alle de kommunale barnehagene i Askøy

Planleggingsdager endrer seg fra år til år. Last ned skole- og barnehageruten fra lenken til høyre på skjermen

Oversikt over barnehagetilbudet i Askøy

Kvalitet i barnehagene

Vedtekter kommunale barnehager

Søke og bytte plass

Brosjyre: Partnerskap mot mobbing

Mobbeombudene i Norge


Nyttige lenker

Rammeplan for barnehager

Lov om barnehage

Barnehage.no

Back to top