• 10 (1)

Velkommen til oss 


Tveit barnehage er en kommunal barnehage som ligger flott til med turområder, Tveitevannet, Tveit skole og Tveit kirke i umiddelbar nærhet.

Vi har 4 avdelinger; 2 avdelinger for 0 – 3 år og 2 avdelinger for 3 – 6 år. Det er en flott skog på uteområdet som vi kaller «Klatreskogen». Her er gapahuk og bålplass, div klatretau og trær til å klatre i og busker til å gjemme seg under. Personalet samarbeider på hele huset og har gode rutiner for en trygg overgang fra liten til stor avdeling. Vi har et godt samarbeid med Tveit skole om overgang fra barnehage til skole med flere treffpunkt i løpet av det siste barnehageåret.

Gå gjerne inn på vår facebookside.


Slik jobber vi


VÅRT MOTTO ER: TRYGGHET – LÆRING – GLEDE, der voksne er tilstede

Barnehagen vår er et sted der både barn og voksne trives, føler seg sett og hørt og får utfolde seg kreativt både inne og ute. Satsingsområdene i år er: Vennskap og tilhørighet, Språk, Kropp og bevegelse og Sang og musikk.

Vi legger grunnlaget for en mobbefri oppvekst. Vi er tilstede for barna i hverdagen og er opptatt av at barna skal oppleve vennskap og få gode relasjoner til andre barn og voksne. Alle barn skal oppleve at de er en viktig del av fellesskapet. De skal få oppleve mestring på å være sammen og forholde seg til hverandre på en god måte.

Vi er mye ute og får brukt kroppen i variert terreng. Barna skal få mestringsfølelse med aktiv bruk av hele kroppen. Barnelitteratur er viktig for oss, for å gi gode opplevelser og som språkstimulering i hverdagen. Barna bruker da språket aktivt, og ved bruk av konkreter deltar barna i bøkenes historier.

Vi jobber for at:

  • Barna skal oppleve at barnehagen er en arena der grunnlaget for livslang læring legges

  • Barna skal være trygge og utvikle god selvfølelse som gir dem mot til å ytre sine tanker og delta i et demokratisk samfunn

  • Barna skal oppleve å ha venner, og de skal få oppgaver og utfordringer som gir dem mestringsglede i hverdagen

 

I årsplanen kan du lese mer om våre satsingsområder og hvordan vi jobber for at barna skal oppleve en trygg hverdag med læring og glede.

  pdf Årsplan 2019 - 2020 (1.32 MB)

Kontakt


Barnehagens styrer: Irene Steffensen 

Telefon: 56 15 53 20

E-post: 

Barnehagens adresse:  Kollevågvegen 201, 5310 Hauglandshella

Avdelinger


Maurtuen (0-3 år)

Telefon: 409 14 655

Vepsebolet (0-3 år)

Telefon: 970 51 756


Harestuen (3-6 år)

Telefon: 409 14 654

Revestuen (3-6 år)

Telefon: 970 51 731

 

Råd og utvalg


Foreldrerådet består av alle foreldre / foresatte i barnehagen.

Samarbeidsutvalget (SU) for Tveit barnehage er:

• To foreldrerepresentanter –  Bente Svendsen-Kivistø og Cecilie Larsen
• To personalrepresentanter – Randi Irene Sel Skråmestø og Anita Bjerk
• En eier-representant (politisk) – Vibecke Eliassen


Styrer informerer og legger frem saker av betydning for Samarbeidsutvalget

 

Nøkkelinformasjon


Åpningstid: kl. 7.00 til 16.30

Antall avdelinger: 4

Barnehagen er stengt:

• julaften og nyttårsaften
• fra kl 12:00 dagen før Skjærtorsdag
• 5 planleggingsdager pr år

Planleggingsdager 2019/2020: 

  • Mandag 9. september 2019
  • Fredag 8. november 2019
  • Fredag 31. januar 2020
  • Fredag 20. mars 2020
  • Fredag 22. mai 2020
     

Pris: kr 3.135 pr. måned. 

Pris for mat: kr 300 pr. måned

Regler for redusert pris, søskenrabatt og betaling

Foreldretilfredshet og annen faktainformasjon om Tveit barnehage finner du på  Barnehagefakta.no

 

Felles for alle de kommunale barnehagene i Askøy


Planleggingsdager endrer seg fra år til år. Last ned skole- og barnehageruten fra lenken til høyre på skjermen

Oversikt over barnehagetilbudet i Askøy

Kvalitet i barnehagene

Vedtekter kommunale barnehager

Søke og bytte plass

Brosjyre: Partnerskap mot mobbing

Mobbeombudene i Norge

Nyttige lenker


Rammeplan for barnehager

Lov om barnehage

Barnehage.no

 

 

Tveit barnehage ligger flott til med turområder, Tveitevannet, Tveit skole og Tveit kirke i umiddelbar nærhet.

Vi har 4 avdelinger; 2 avdelinger for 0 – 3 år og 2 avdelinger for 3 – 6 år.

Det er en flott skog på uteområdet som vi kaller «Klatreskogen». Her er gapahuk og bålplass, div klatretau og trær til å klatre i og busker til å gjemme seg under.

Personalet samarbeider på hele huset og har gode rutiner for en trygg overgang fra liten til stor avdeling.